S:1

Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Öğüt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Hak ve sorumluluklarımızla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır? Müslümanlar aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için Kâbeyi ziyaret ederler? Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? Elektrik devresinde, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Yarın hayvanat bahçesine.......................Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanabilir? İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kümesteki tavukların ayak sayısı 56 dır. Bu kümeste kaç tavuk vardır? Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? 65 sayısındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? Yer kabuğunun sarsılması sonucunda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi oluşur? Bayanlar basketbol maçında A spor 90, B spor 75 olarak bittiğine göre A spor, B sporu kaç sayı fark ile yenmiştir? Divanü Lügatit Türk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 Bir aile ses kirliliğini önlemek amacıyla evinin duvarlarına köpük, elyaf, cam yünü gibi malzemeler koydurdu.Evi aşağıdaki ortamların hangisinde bulunan, böyle bir uygulamaya en az ihtiyaç duyar? 5, 0, 6, 9, 2 rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir? Dalgaların taşıdığı malzemeleri deniz içinde veya kıyıya paralel bir şekilde biriktirmesi sonucunda kıyı oku oluşur.Bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanması sonucunda oluşan yeryüzü şekillerine ne denilmektedir? ‘ Ekmek sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Türkiyede doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Annem tanesi 295 TL olan halılardan 5 tane aldı. Annem satıcıya 1500 TL verdiğine göre geriye ne kadar para üstü almalıdır? Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Hacerül-Esved (siyah taş)in hizasından başlayarak Kabenin etrafında yedi kez dönmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Doğrultuları ve yönleri aynı olan 7 N ve 9 N luk iki kuvvetin net kuvveti (bileşke kuvvet) kaç N dur? Duyarlı bir vatandaş olarak ülkemizin kal­kınması ve kaynaklarımızın doğru kullanıl­ması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Çok, parçalanır, çarpar,kayalara,büyürse,kayık,dalgalar verilen sözcükleri anlamlı bir cümle yaptığımızda ‘çarpar sözcüğünden sonra hangi sözcük gelir? Namaza hazırlık şartları, namaza başlamadan önce yerine getirmemiz gereken görevlerdir. Namazın dışındaki farzlar olarak da bilinir.Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından değildir? Hava güzel olursa .................. söz dizisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur? Resmî yazının "METİN" bölümü ile ilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşımıza verdiğimiz bir eşyayı ona neden veririz? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin bize kazandırdıklarından biri değildir? She was walking when - - - - . Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5tir. Bölünen kaçtır? - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzuruma kadar ilerleyerek Bayburtu ele geçirdi ve geri döndü.- Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı. - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatyada bozguna uğratarak Kayseriyi aldı.Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadoluya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yanlış yer, zaman, yön ve çok miktarda yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi internette paylaşılmaması gereken Kişisel Bilgiler içerisine girer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir