S:1

Aşağıdakilerden hangisi Türkedebiyatında hikâye türününönde gelen yazarlarından birideğildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkedebiyatında hikâye türününönde gelen yazarlarından birideğildir? sorunun cevabı "Mehmet Akif Ersoy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi “Yalnız taş duvar olmaz.” atasözüyle aynı anlamdadır? İstediğimiz konumda klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği seracılık yapılmasına imkan sağlar? Dünya’nın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz?  Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargah olarak kullanmıştır?  Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir.  “Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun asıl kişilerindendir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Deprem sırasında binanın içindeysek aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? Ağaçların budanmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar arasında ağacın sağlıksız ya da rüzgârdan zarar görmüş dallarını temizlemek, havanın dallar arasında kolaylıkla dolaşmasını sağlamak, ağacın boyunu kısaltmak, aşağı sarkan dalların yerlere değmesini engellemek, ağacın belirli bir şekilde gelişmesini sağlamak sayılabilir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?  Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir?  Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri değildir? Bir ülkede son yirmi yıl içerisinde çocuk nüfus oranı, demografik yatırımlar, doğal kaynakların tüketimi artmıştır.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin de arttığı kesinlikle söylenebilir? "Sesleniyorum " kelimesi kaç harf ve heceden oluşmuştur?  Ramazan Bayramıyla ilgili verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?  Mekkeli müşrikler, İslam’ı yayma çabasından vazgeçmesi için peygamberimize, cazip tekliflerde bulunmuşlardır. Buna rağmen o davasından vazgeçmemiştir.Peygamberimizin bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerin hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir? I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakII. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmekIII. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Birler basamağı 3, yüzler basamağında 8 vardır. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Buna göre ben hangi doğal sayıyım? Bir çiftlikteki tavuklar günde 34 yumurta verdiğine göre 26 günde kaç tane yumurta verirler? “millet” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki-lerden hangisidir?  Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur?  Aşağıdakilerden hangisi masal için söylenemez? Sakın deme güzel yavrum,Bu kadarcık hayır mı olur?Demiş güzel peygamberim,Bir hurmayla dahi hayır olur.Bu dizelerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Allah’ın (c.c.) ……………….. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolü değildir? Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Gebze ve Essen şehirlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazlaetkili olmuştur? Düzenli spor yapmak, kişisel bakım ve temizliğimize dikkat etmek hangi sorumluluğumuzdur? 8 yarım limon kaç bütün eder? Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti’ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarının kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir.Osmanlı Devleti bu tutumuyla;I.  Ekonomik problemlerden kurtulmakII.  Kaybettiği toprakları geri almakIII.  Doğu Akdeniz’de etkinliğini arttırmakhedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir