S:1

Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.

Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir?

Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? sorunun cevabı "Neden an ılarınızı ille de yazmak istiyorsunuz; anılarınızı kâğıda dökmeden, zihninizden ge çir mekle yetinemez miydiniz?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı vardır? Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 25 öğrenci vardır.Okuldaki öğrencilerin 396sı erkektir. Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Bir kenarı 24 m olan kare şeklindeki tarlaya 3 sıra tel çekiliyor. 45 m artığına göre, telin uzunluğu kaç mdir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır? Hz. Ademin eşinin ismi nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı gibi haklar vermiştir. Bu durum Atatürk ün hangi yönünü bize gösterir ? Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte masal sözcüğünden önce gelir? Last night - - - - I was watching the match between Barcelona and Real Madrid , the electricity went off. Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Mustafa Kemalin kız kardeşinin adı nedir? Aşağıdaki eser – şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Psikoloji de diğer bilimler gibi ideal olanın arayışı içerisindeki düşünürlerin merakından doğmuş ve 19. yüzyıldan itibaren bilimsel yöntemleri benimseyip kendine has teknikler geliştirerek bir bilim haline gelmiştir.Psikolojinin bağımsız bir bilim haline gelmeden önce içinde yer aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisiyle bir bölgede yapılan işgalin, diğer bölgeler tarafından öğrenil- mesinin engellenmesini amaçlamışlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? My brother likes watching quiz shows because he thinks that they are _________. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:• Saltanata son verilmesi• Halifeliğin kaldırılması• Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesiBuna göre Laiklik ilkesinin;I. EkonomiII. SiyasetIII. EğitimIV. Yönetimalanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir? Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayiide hammadde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayiisinde hammadde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarının farklılıklarını kabul eden bir öğrencinin özelliğidir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Arılarda gözlenen partenogenez olayı için,I. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arılar oluşur.II. Erkek arıların kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır.III. Kraliçe ve işçi arıların kalıtsal yapısında farklılık yoktur.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gittiBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ünsüz sertleşmesine ve yumuşamasına örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır? 24 – 25 – 27 -28 – 30 – 31 - ? 265 sayısının en yakın onluğa yuvarlanışı ile 418 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanışının toplamı kaçtır? Doğru sözcüğü hangi cümlede yanlışsız, eksiksiz anlamıyla kullanılmıştır? Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Biligin, orijinalindenyıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır? Bir dosya ismi 3 kısımdan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir? Türklerin ilk yurdu aşağıdakilerden hangisidir? Doğal bitki örtüsü korunması aşağıdaki afetlerden hangisinden korunmada etkili değildir? Hangi ilimiz kayısı meyvesi ile ünlüdür? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? ABDye karşı Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistanın 1996da bir araya gelerek oluşturdukları örgütün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kişilerden hangisi bize geçmişimiz hakkında daha çok bilgi verebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir