S:1

Reşat Nuri Güntekinin geziyazısı türündeki eseri aşağıdakilerdenhangisidir?

Reşat Nuri Güntekinin geziyazısı türündeki eseri aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Anadolu Notları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
156 – (48 ÷ 12) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Johnson : Excuse me, - - - -?Andrew   : Go straight ahead and turn left.It’s on your left. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır?  (‐6) sayısının 3 katının 4 eksiği kaçtır? Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Bu tanım, Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır? Fatma Nine, “Ah evladım, bu köyün üç bin sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı. Tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse.” dedi.Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinden alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan değildir? Aşağıda verilen uzantı – dosya türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? “İnnâ a’taynâke’l …..……………………... Fesalli………………………..…. venhar. İnne ………………............ hüvel ebter.” Yukarıda verilen Kevser Suresi’ni tamamlamak için, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?  MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır.  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. (    ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. (    ) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.3. (    ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. (    ) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.5. (    ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. Ay’ın yüzeyinde gök cisimlerinin çarpması sonucunda oluşan derin çukurlara ne ad verilir? Hz. Muhammed(sav) Mekke’den Medine’ye kaç yılında ve kiminle hicret etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahim’in putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben “balta kimdeyse ona sorun” dedi.Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? A: How do you celebrate - - - - ?B: We carve pumpkins, wear frightening costumes and play “trick or treat” game. 7744 – 3639 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi`ndeki som savunma savaşıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır?  “Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.”Çocuk hakları sözleşmesindeki bu madde öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir? Kısa kenarı  3 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 1 eksik olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? Osmanlı’da ilk matbaayı kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? “kabak” kelimesinde hangi harfin eşi yoktur?  Aşağıdaki maddelerden hangisi berk maddeye örnektir?  Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,I. Topraklama bağlantısı kurmak.II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır? I don’t have enough money to buy that car. I need - - - -. Müslüman Araplar, bugünkü aşağıdaki hangi ülkeye  “Endülüs” ismini  vermişlerdir? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürün unsurlarından değildir? Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1.Belirli bir şekle sahiptir.2.Akışkandır.3.Sıkıştırılabilir.4.Tuz ve şeker örnek verilebilir.Yukarıdakilerden hangisi katılarla ilgili doğru bilgidir? • Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık iki sayının toplamı 135’ tir. Büyük sayı kaçtır? Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? I. Koca bilge Sokrates, zehir içmeden önce öğrencilerinin birinin elinde bir saz görüp ilgilenmiş, nasıl çalınacağını öğrenmek istemiş.Öğrenci: ― Az sonra zehir içeceksiniz, çalmaya vaktiniz olmayacak, haz duymayacaksınız. Sokrates, ‘‘Asıl tat çalmakta değil, çalmayı öğrenmektedir.’’ demiş.II. Memduh Şevket Esendal öykülerini sade ve temiz bir Türkçeyle yazmış, öykücülükte Çehov tarzını benimsemiştir. Onun öykülerini okuyanlar eserin içinde kendilerini, çevrelerini ve hayatta karşılaştıkları kişileri bulur gibi olurlar. Esendal, günlük hayatı iyimser bir hava içinde verir. Öykülerindeki olaylar son derece basittir.III. Birçoğunun dediği gibi herkes her şey olamaz. Nasıl iyi asker olmak için disiplin, iyi öğretmen olmak için bilgi, iyi tüccar olmak için para yeterli değilse, nasıl bütün mesleklerin kendilerine göre biraz doğuştan gelme, çoğu da sonradan öğrenilen incelikleri varsa politikacılığın da herkesin beceremeyeceği yönleri vardır.Bu paragrafların anlatım türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 22 TL’si bulunan Özlem günde 2 TL, 10 TL’si bulunan Melih günde 4 TL biriktirmektedir. Kaç gün sonra Özlem ve Melih’in paraları eşit olur? Peygamberimiz her yılın Ramazan ayında, o güne kadar inen ayetleri Cebrail’e okumuş ve Cebrail de onu takip etmiştir. Bu uygulama İslam toplumunda yerleşmiş ve bir gelenek halini almıştır.Metinde aşağıdaki kavramların hangisinden söz edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir