S:1

Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur?

Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur? sorunun cevabı "2." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Siyasal ve toplumsal düzeni eleş-tiri konusu yaparak espriye  dayalı, güldürmekten çok düşündürmeyi amaçlayan anlatıma - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki âlimlerden hangisi hadis alanında meşhurdur? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliklerinden biri değildir? Halife Mervan bin Hakem’in 685 yılındaki ölümü sonrasında yerine geçen oğlu Abdülmelik, iktidarının ilk yıllarında, aşağıdakilerden hangisi ile halifeliğinitanımadığı için mücadele etmek zorunda kalmıştır?  6 + 4 = ? + 6Yukarıdaki eşitlikte “?” olan yere hangisi gelmelidir? Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir? “- - - - mimarisi tonoz ve kubbe mimarlığıdır.”Verilen cümlede boş  bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde ‟yukarı” sözcüğü eylemin yönünü belirtmektedir?  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemi göstermektedir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yapılabilir? Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Sevinç, yemek yerken kurallara dikkat eder.Buna göre Sevinç, sofrada aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? Bir sınıfta 10 sıra vardır. Sıralardan 6 tanesine ikişer, kalanına üçer kişi oturmaktadır. Sınıf mevcudu kaçtır? Ahmet : Who is this ?Mehmet :..........................  Gensoru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Böbrek atardamarı ile böbreğin glomerulus kılcal damar yumağına gelen kandan Bowman kapsülüne doğru aşağıdakilerden hangisi süzülmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir?   I. Kırık bölgenin tespit edilmesiII. Kanama ve şoka karşı önlem alınmasıIII. Kazazedenin uygun pozisyonda sağlık kuruluşuna ulaştırılmasıVerilenlerden hangileri,  kırıklarda uygulanacak ilk yardım ilkelerindendir? Aşağıdakilerin hangisinde mililitre ifadesi daha çok kullanılır?  p & (q/ r)l/ 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1dir? Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?  Turistler iki gün boyunca İstanbul’un tarihî yerlerini gezdi.Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?  Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak… Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş…Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilen karasal biyomlar içerisinde biyoçe-şitliliği en zengin olanı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır?  Annem yaptığı kurabiye için 485 g, 253 g yağ, 262 g şeker kullanmıştır. Annem kurabiye için kaç kg malzeme kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.’’ hadisi İslamın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisininbir kısmının günah olduğunu belirtmiştir? Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?  Tabanının bir kenar uzunluğu 2 cm ve yüksekliği 3 cm olan kare prizma şeklindeki kutunun yüzey alanı kaç cm karedir? (1) Galiba bazen yüreğimi çok fazla dinliyor ve olayları tarafsız değerlendiremiyorum. (2) Bu yüzden çok sıkıntı çektiğim doğrudur. (3) Artık daha mantıklı düşünerek olayların üstüne gitmem gerektiği kanaatindeyim. (4) Ancak böyle yaparsam daha mutlu olabilirim.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir