S:1

Annemizin kız kardeşine ne deriz?

Annemizin kız kardeşine ne deriz? sorunun cevabı " teyze   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Ali turizm haftası için yaşadığı yer ile ilgili aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. “Yaşadığım yer Türkiye’nin orman bakımından en zengin alanlarından birisi ve son yıllarda yayla turizmi ve şenlikleriyle önem kazanmış bir alandır. Her mevsim yağışlı olduğundan gür akan derelere de sahiptir.”Buna göre Ali’nin yaşadığı il aşağıdakilerden hangisidir? I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?II. İktidarın kaynağı nedir?III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı ?IV. Evrende bir değişme var mıdır?Yukarıdaki sorular ile felsefenin alanları eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalmaktadır ? Aşağıdakilerden hangisi “masal” türünün özelliklerinden değildir? Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Kömür madeninin çıkarıldığı yerlerde genellikle aşağıdaki sanayi kollarından hangisi gelişir? Bir inek günde 27 litre süt verirse bir yılda kaç litre süt verir? Tarih Öncesi Anadolu yerleşim yerleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevlerinden biri değildir? Uzaya gönderdiğimiz aşağıdaki uydulardan hangisi günümüzde hala aktif olarakkullanılmaktadır? Çalışkan   insanın başarılı olması onun en doğal hakkıdır. Ancak başarılı olmak için     fazla çalışmak lazımdır.Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.? Osmanlı Devleti sırayla hangi savaşla Edirne’yi kaybetmiş ve tekrar geri almıştır? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarından birisi değildir?  8 tane çeyrek elma kaç bütün elma eder? “John Nash, “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” biçimindeki teoriyi “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” şeklinde düzenlemiştir.”Bu parçada İşbirlikli Öğrenme’yi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? We - - - - steak and cheese yesterday night. Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Çöl biyomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "3 0 8 4"Yukarıdaki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerden biridir? "Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır? Ülkemizde tarımsal üretimin büyük çoğunluğu ovalık alanlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu ovalarda sanayi ve yerleşim alanlarının sınırı gün geçtikçe genişlemektedir. Bu durum tarımsal üretim miktarını olumsuz etkilemektedirParçada bahsedilen olumsuzluk aşağıda verilen ovalarımızdan hangisinde daha çok yaşanmaktadır?  Peygamberimize (a.s.m) inanmayan ama inanmış gibi görünmeye çalışan kişiye ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir?   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Descartes’e göre “Ruh’un öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.”Buna göre Descartes’in dualizmi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sayılarından kaç tanesi 30 sayısına yuvarlanmaz? “Yaya” ve “Müsellem” adlı birlikleri kuran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.  Aşağıdakilerden hangisi “ görmek, bakmak ” ile ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi  25 ‘e eşittir? Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir? “Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak hâlinde işlenmesi durumunda memur olmayan, - - - yargılanır.”4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?   Bankete yürüyen yayaların davranışlarından hangisi doğru değildir?  Bir sporcu 5582 m koşmuştur. Bu sporcunun 8 km koşmuş olması için daha kaç m koşması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Roma Antlaşması ile kurulmuştur? “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir