S:1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı " Güneş battığı zaman sabah olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
20 - 30 - ....- 50 - 60 - ....Yukarıdaki örüntüde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Türk İslam Devletleri incelendiğinde cami, kümbet, medrese, kervansaray gibi yapılar dikkat çekmektedir.Buna göre Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Cumhuriyetin ilk yıllarında millî egemenliğin gerçekleşmesi için inkılaplar yapılmış, demokratik rejimin gelişmesi amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimin gelişmesine katkı sağlamamıştır? Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir? Hangi cümlede bakmak sözcüğü, aramak anlamındadır? 5+5 kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisini oluşturan sözcüklerin tümü isimdir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir? Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Aşağıdaki ses araçlarından hangisi diğerlerlerine göre daha sonra kullanılmıştır? .I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında temel ne­denin sömürgecilik ve hammadde arayışı olduğunu söyleyen bir Sosyal Bilgiler öğ­retmeni, savaşın çıkma nedenini neye da­yandırmış olur? Bugün günlerden perşembedir. 6 gün sonra doktora gidecek olan Aydın doktora hangi gün gitmelidir? Aşağıdakilerin hangisi bir metinde bulunması gereken dil ve biçim özelliklerinden biri değildir? Hangisi etik olarak öğretmenin sorumluluk ilkelerinden değildir? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. I. SelII. ÇığIII. ErozyonIV. DepremAğaçlandırma çalışmaları yukarıdaki doğal afetlerden hangilerini önlemek amacı ile yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir? Amy : What do you like doing most on your vacations?Jane : I enjoy scuba diving most. I am good at this sport.Amy : How did you learn it?Jane : - - - -. Sapanca Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası toprak altındadır? Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere örnektir? Preveze savaşı hangi tarihde olmuştur? Hangi kelime yapım eki almıştır? Hz. Muhammed (sav.), Medineye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla ve kabilelerle anlaşarak inanç hürriyeti, ticaret yapma serbestliği gibi temel insani haklarını güvence altına almıştır.Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucu ya da memle- ketçi edebiyatı sürdüren bir topluluktur? 69 724 > A eşitsizliğinde A yerine yazılacak en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Satır sonuna sığmayan sözcüklerin heceleri bölündüğünde hangi noktalama işareti kullanılır? ‘‘Şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed,Allahın kulu ve elçisidir. Sözünün anlamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? Tırtıl artık aç değildi. Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine ne ad verilir? Çevrelerine göre alçakta kalan, akarsular tarafından yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir? Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir? Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu. Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? a + 21 = 64 denkleminde a değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buzluktan çıkardığımız -15cCdeki 100 g kütleli buz parçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerji gerekir? (Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g) Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketiciye uygun bir davranış değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir