S:1

13 yaşındaki Fatih, 5 yıl önce kaç yaşındaydı?

13 yaşındaki Fatih, 5 yıl önce kaç yaşındaydı? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
‘Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı gösterir. Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen, güzel ahlaklı birisine yakışmayan davranıştır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 0,08'dir? Türkiye Selçuklularına ait aşağıdaki mimari türlerinden hangisi ticareti geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Günümüz insanı, bilimin gerçekçi dünyasına kendisini kaptırmış, duyguları ve istekleri ikinci plana atmıştır. Ancak ben, hemen her yazımda insanları duygu dünyalarıyla baş başa bırakıp, onları unutmak istedikleri diğer yarılarıyla yüzleştirerek kelimelerin o görünenin arkasındaki anlamlarıyla okuyucumu büyülemeyi amaçlarım.Bu sözleri söyleyen yazarın aşağıdaki metin türlerinin hangisiyle eser vermesi beklenemez? - Oyun ve oyuncak... Bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti. metni hangi tür yazıdan alınmıştır? • Hakem Olayını kabul edenler küfre düşmüştür.• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.) tarafından halife olarak tayin edilmiştir.• Büyük günah işleyenin durumunu Allaha bırakmak daha doğrudur.Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne yer verilmemiştir? Kadir, dedesinin topaç çevirmece oyununda oynadığı topacı ile kendi topacını inceliyordu. Eski topacı hareket ettirmenin çok zor olduğunu fark etti. Oysa kendi topacını iki parmağı ile tutarak çevirebiliyordu. Kadir topaç oyuncağının zaman içindeki durumuna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemine aittir? 5 – 1 – 3 rakamları ile yapılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Kişiliği açıklayan psikodinamik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı ruhsalsorunlardandır? 2.(a + 3) − 2.(2a -5) = 2a denklemini sağlayan a değeri kaçtır? Japonya'nın ve dünyanın en kalabalık şehri hangisidir? Suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest alınıp namaz kılınması, yolcuların oruçlarını kazaya bırakabilmesi ibadetlerdeki hangi temel esasa dayanır? Nazar değmek deyiminin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 İşleminin kısa yoldan yapılışı, aşağıdakilerden hangisidir? Yastığına kafanı koyarsın güzel bir uyku çekmek için ama bir ses takılıverir kulağına. Bir türlü uyutmaz seni. Dayanamaz kalkarsın musluklara bakarsın. Üst kattan mı geliyor diye dinlersin, yoksa dışarıdan mı, pencereyi açıp bakarsın.Sonra duvardaki saatin çıkardığı ses olduğunu fark edince yatağına gidip mışıl mışıl uyursun.Bu paragrafın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Akın ın 7 tane kırmızı, 7 tanede siyah kalemi vardı. Akın ın kalemlerinin toplamı kaç tanedir? I- Cebelü yetiştirmeII- Vergi toplamaIII- Köylüyü yargılamaIV- Toprağın işletilmesini sağlamaYukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi ekonomik gerekçelerle yapıldığını göstergesi DEĞİLDİR? Anadolu Selçukluları döneminde, şehirler arasında tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? +100, +10, +2, +1 0, -1, -200, -300 Yukarıda verilen tam sayılardan hangisi en küçüktür? Dinimizce yasaklanmamış yiyecek,içecek, iş ve davranışlardır. Tanımı aşağıdaki kelimelerden hangisine aittir? "Atlama" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? "Bir metinde amacın yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine (...) denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. ZnOII. Fe2 O3III. Al2 O3Bileşiklerinden hangileri amfoter özellik gösterir? Hazreti Âdemin iki oğlunun isimleri nelerdir? Sedef is 15 years old and she is in secondary school. She likes wearing trendy clothes. Her favourite music is electronic and she frequently goes to its concerts. After the school, she first does her homework. In the evenings, she watches TV. Sedef is never late for school because she always goes to bed on time.According to the text, - - - - . Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? "Ayrıntıya inmeden kısaca bakmak" anlamına gelen deyim hangisidir? Al­lah (c.c.) Kur anda, Ey iman edenler! Al­lah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...5 buyurmuştur.Yukarıdaki ayette İslamın sakınmasını istediği davranışlardan hangisi söylenmemiştir Ekvatorda meridyenler arasında kaç km mesafe vardır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin olumsuz etkilerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar, birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yolları-nı kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor.Bu parçada sözü edilen yazarın, eserini hangi türde yazdığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan bahseden bir atasözümüzdür? 375 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir