Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır? sorunun cevabı "öğrenciler " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Boş su şişesinin kütlesi 190 g , şişe su ile dolu iken  1 kg  118 g  geliyor. Şişe yarısına kadar su ile dolu iken kaç gram gelir ?                                                                    Hangi cümlenin sonu nokta gelmelidir? Yüce Allah, vahyi,  aşağıdaki peygamberlerde hangisine hiçbir aracı olmadan bizzat kendisi iletmiştir? “Babam yeni bir çamaşır makinesi aldı ( ) ama henüz eve gelmedi.” cümlesinde ( ) işareti yerine hangi noktalama işareti konmalıdır? ’’Peygamberlerin hiç günah işlememeleri sıfatı ……………………, akıllı ve zeki olmaları ise……………….…..sıfatıdır.Boşlukları doldurunuz. Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “tedbirli olmak” ile ilgili bir atasözüdür? Hangisi yanlıştır? Sanat, edebiyat ve düşünce yapıtları, kendine özgü niteliklerinden dolayı ne maddi kültürün ne de manevi kültürün kapsamına girer. Sinan’ın Süleymaniye’si ve Rodin’in Düşünen Adam’ı maddi kültür alanında algılanabileceği gibi manevi kültür evrenindeki işlevlerinden dolayı manevi kültürün bir parçası olarak da düşünülebilir.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? “Acı” sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır? “Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır? Yüce Allah Bakara 45. ayette“Sabır ve………….ile Allah’tan yardım isteyin” buyurmaktadır. Yukarıdaki ayette boş yere gelmesi gereken kelime hangisidir?