S:1

Hangisi doğrudur?

Hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Her insan hata yapabilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Rabia okul ödevi için ailedeki bireylerin bir dakikadaki nabız sayılarını ölçmüş ve bu sırada yaptıkları işlerin neler olduğunu da not almıştır. - Babası gazete okumaktadır. - Kardeşi uyumaktadır. - Annesi bahçede koşmaktadır. - Ablası resim yapmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre nabız sayısı en yüksek olması gereken birey kimdir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? İklim geniş bir bölge içinde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimini tarif etmez? Sindirim sisteminin sağlığının korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Anne babamıza saygı duymak ve değer vermekle ilgili hangisi yanlıştır? Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini kim seçer? Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılangörüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.•Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.•Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.•Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda yapılır? Otomobil ve termik santrallerde kullanılan en fazla Güneydoğu Anadolu'da çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın.(...) Ay, Dünya etrafındaki hareketini 29,5 günde tamamlar.(...) Güneş Sisteminde Dünyadan başka gezegenlerde de yaşam vardır.(...) Dünyanın, ekvatordan şişkin, kutuplardan basık özel küresel şekline Geoid adı verilir.(...) Mevsimler, Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşur.(...) Ay da Güneş gibi ısı ve ışık üreten gök cismidir. I. Iris orientalis II. Globularia orientalis III. Iris germenica IV. Pinus nigra İkili isimlendirmeler dikkate alındığında hangilerinin benzerliği daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir? Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Teacher : Do you think weather conditions affect our emotions?Henry : I think it affects our emotions. I always feel anxious on stormy days. I feel tired and I dont want to do anything.Linda : I am not sure, but I feel energetic on sunny days. I want to stay outside all day.April : I think it doesnt affect my emotions. I always find something to feel good.How does Henry feel on stormy days? Nilüfer isimli şiirinde Ben mum alevi gibi hep aynı odakta yazdım şiirlerimi. Ev ve her günkü yaşamalar. Toplumun ve imkânlarımın bana bağışladığıdar dörtgende, gözlerimi her açtığımda karşımda büyük şehrin orta-fakir sınıf, ev, aile ve çevrelerini buldum. Benim bugüne kadar vermek istediğimgerçekler, hiçbir zaman bu sınırların ötesinde olmadılar. sözleriyle tanımladığı şiir anlayışını yansıtmıştır. Bu paragrafta sözü edilen şairaşağıdakilerden hangisidir? Nuh kavmi ve Ad kavmi neye inandıkları için Allah onlara peygamber gönderdi? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde köşe sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş madde değildir? Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vererek iyilikte bulunma işine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojisi araçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? Hz. Muhammedin ‘‘İlim öğrenmek, her Müslüman üzerine farzdır.sözü İslamın hangi özelliğini yansıtmaktadır? Kuranda anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? - i durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Bir kişi ailesine ve malına gelecek kötülüklerden korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mümin değildir. Aynı şekilde kötülüğünden emin olunamayan komşu da gerçek mümin değildir.Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkilerinde hangi değerin önemine vurgu yapılmaktadır? Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D, yanlışlarını ‘‘Y ile işaretleyiniz. (...) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.(...) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.(...) Evrendeki düzen ve ahenk Allahın bir olduğunu gösterir.(...) Beka, Allahın varlığının sonsuz olmasıdır. Soğanın soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir? Osmanlı Devletinin Kuzey Afrikadaki kaybettiği son toprak neresidir? Düşünerek Allahın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi kurallı ve anlamlı bir cümledir? Hangi cümlede iş gelecek bir zamanda yapılacaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir