S:1

Mart ayından sonra hangi ay gelir?

Mart ayından sonra hangi ay gelir? sorunun cevabı "Nisan   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır? Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayının olduğu şık hangisidir?   Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir.            Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır.  Bu demokrasi türüne ne denir?            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?              549                       +   315        ……                       Din, insanın olduğu her yerde var olan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşı- sına çıkan ---- bir olgudur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)  Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır? Belirli faaliyet ve işlemler sonucunda yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye  .................. denir. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Atatürk’ün: “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.” Sözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?  Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir? Atatürk pek çok alanda fikirler ortaya koyarak Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya çalışmış, askerlik sanat, edebiyat, siyaset ile uğraşmış bir kişi ise , bu durum O’nun hangi özelliğini ön plana çıkarır?   Kelimeleriyle oluşturulacak kurallı ve anlamlı cümle aşağıdakilerde hangisidir? İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? Bir paket süt, 6 bardağı dolduruyor. 7 paket süt, kaç bardağı doldurur? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme  Kanun’una göre Sendikaların zorunlu organlarından biri değildir? Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve romancılarındandır. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar gibi eserleri bulunur ve birçok farklı türde eser verir.Bu parçada sözü edilen servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?  “(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan yoksullar için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden (kanaatkârlıklarından) dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar insanlara asla el açmazlar. Yaptığınız her hayrı muhak- kak Allah bilir.”(Bakara suresi, 273. ayet)Bu ayette, zekât ve sadaka verirken aşağıdaki hususlardan hangisinin önemli olduğu vurgulanmaktadır?  Ahmet’in  63  tane misketi vardır. Misketlerinin yarısını kardeşine verdiğine göre elinde kaç tane misket kalmıştır? 35 kişinin katıldığı bir kampta; her çadırda en fazla 4 kişi olacak şekilde şekil de yerleşiliyor. Bu kampta herkesin konaklaması için en az kaç çadır gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevleri arasında değildir? Aşağıdaki araçlardan hangisi toplu taşıma aracıdır? Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde ısı alışverişi olmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı söz konusudur? Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen güzel ahlaklı birinin özelliği değildir?  Tarımsal üretimi etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetleri etkileyen beşeri faktörler arasında gösterilir?  Bir yöneticinin başarısını en çok hangi unsur oluşturur? Apartmanımızdaki 72 pencerenin  4/6' sı silindi. Silinmeyen kaç pencere kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi paleontologların çalışma alanlarından değildir? Hi, I’m Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my father’s duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremy spends some time in the garden because he - - - - . Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümünün ormanların korunmasına katkısı vardır? Petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol üreten ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken bu durum petrol ithal eden ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.Buna göre petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisine olumlu yansır?  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin temizlikle ilgili söylediği bir hadis değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangileri Güneş etrafında dolanırken, kendi ekseni etrafında da dönerler?  Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir