S:1

Hangi işlemin sonucu 8 olmaz.

Hangi işlemin sonucu 8 olmaz. sorunun cevabı "8 +4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Paydaları eşit kesirlerde sıralama için hangisi doğru değildir? Gamze, odasında parfüm sıkıyor. Gamze’nin annesi odanın diğer yerinden bu kokuyu algılıyor. Bu durum, maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir? Geleneksel adı amonyak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bir’’ sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılmamıştır? Platon’a göre nesneler dünyasındaki masa, insan, çiçek günü geldiğinde yok olurken güzellik ideası kalıcı ve sürekli var olacaktır. İdealar, dış dünyadaki varlıkların kendisinden pay aldıkları özlerdir.•   Aristoteles’e göre gerçekten var olan şu masa, şu çiçek, şu insandır. İdea somut varlıklarındışında ayrı bir dünyada değildir.Buna göre Platon’un varlık görüşünü Aristoteles’in varlık görüşünden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? I. Kırım’ın fethiII.   Preveze SavaşıIII.   Girit’in fethiIV.  İnebahtı SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir? İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Uydu sayısı en fazla olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?  6 yarım elmaya kaç yarım elma daha eklersem 4 bütün elma eder? “Yüzünde yara vardı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Mavi yaz akşamları, patikalarda, dalgın,Gideceğim, sürüne sürüne buğdaylara.Ayaklarımda ıslaklığı küçük otların;Yıkasın, bırakacağım başımı rüzgâraBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? “Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır.” Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi yanında diğerlerinden farklıdır? Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce. Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir? Linda : We are going to the shopping mall with friends tonight. Would you like to come with us?Amy   : I’m sorry. - - - -. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim sayısı diğerlerinden fazladır?            396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? 15 sayısının 3/5 ‘ünün 5 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin yetiştirilme alanı daha dardır? Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organı olarak 10 Ocak 1920’de Mustafa Kemal’in isteğiyle yayın hayatına başlayan gazete, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?   Bir çözeltideki çözünen maddenin derişiminin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan yayılmasına difüzyon denir.Difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “ Kahvaltıda ………………. için ?”Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Sorumluluk bilincini ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ....+ 10 = 84 işlemininde verilmeyen toplanan hangisidir? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor; Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorumBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? “İyilikten ancak güzellik doğar.” cümlesinde kelimelerden kaç tanesi yapım eki almıştır? Mevlana, öleceği günü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade etmiştir? Tarihsel süreçte görülen;I. Atın evcilleştirilmesiII. Tekerleğin bulunmasıIII. Değiş - tokuşun son bulmasıgelişmelerinden hangileri insanların kültürlerini farklı bölgelere taşımalarına yardımcı olmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünlü bir harf aldığında yumuşamaz? Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez? We never watch films ...................... nights.  Sandro Botiçelli’nin yaptığı “Venüs’ün Doğuşu” adlı eserin konusu, aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? Tarihe “Edirne Vakası” olarak geçen 1703 tarihli isyan sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisidir? Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir