S:1

1 deste kaleme kaç kalem daha eklersem, 1 düzine kalem elde ederim?

1 deste kaleme kaç kalem daha eklersem, 1 düzine kalem elde ederim? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Uzlaşı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kaç tane 250 ml 15 litre eder? Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır? sorusuna aşağıdaki hangi cevabı verirsek yanlış olur? Hz. Peygamber zamanında gerçekleşenI- Hudeybiye BarışıII- Uhud SavaşıIII-Hendek SavaşıIV-Bedir Savaşıolaylarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? Okulumuzda 645 kız, bunun 85 fazlası erkek öğrenci varken; 56 kız ve 89 erkek öğrenci daha kayıt yaptırdı. Bu durumda okulumuzun mevcudu kaç olmuştur? "18 + A = 18" işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? MENÜÇorba : 3 TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı : 6 TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden balık, çorba ve tatlı alan bir kişi ne kadar para ödemelidir ? Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir? Bir traktör günde 148 litre mazot yakmaktadır. Mazotun litresi 6 TL olduğuna göre bu traktör günde kaç liralık mazot yakar? "palace" Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Melekler .................... yaratılmışlardır, cinler ise .................... yaratılmışlardır. Boşluklara sırası ile ne gelmelidir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikteKaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I) Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII) Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlıdır? Tüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Böbreklerde süzülme sonucu oluşan süzüntünün içindeki vücut için faydalı maddeler aktif taşıma ile geri emilir.Geri emilimin yapılabilmesi için tüpçük hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisi fazla sayıda olmalıdır? Geri dönüşüm kutularının kullanılması aşağıdakilerden hangisini hedeflemez? -lık, -lik ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir? Ülkemiz, sıcak su kaynakları açısından dünyanın 7. ve Avrupanın 1. ülkesidir.Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 300 doğu boylamında yerel saat 12.00 iken 15 Batı boylamında yerel saat kaçtır? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde hatalı yazılmış bir kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez? Bir sinema salonundaki izleyicilerin 1/7i 36 kişidir. Bu sinema salonunda kaç tane izleyici vardır? Aşağıdaki eserlerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemine aittir? I-Cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır.II-Yıl içerisinde 52 kez kılınır.III-En az iki rekatını kılmak zorunludur.Yukarıda yazılanlardan hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir? Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allaha tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allaha dayanıp güvenendir.Hz. Ömerin bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlarkitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insan-ları öyle yaratır. Onun içindir kiözgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenme-dikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları dü-şünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir? Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz? Yedinci haçlı ordusunun komutanı olan Fransa kralı Saint- Louis (Sen Luis)'i, 1250 yılında Mansure denilen yerde yenilgiye uğratarak esir alan Eyyubii hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? (I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır. cümlesi getirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Çevresinin uzunluğu 36 cm olan karenin her kenarı 4 er cm artırılırsa yeni çevrenin yarısı kaç cm olur? En yakın yüzlüğe yapılan yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir