S:1

"KİTAP" kitap sözcüğünün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir?


"KİTAP" kitap sözcüğünün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir? sorunun cevabı "PATİK" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hey (  ) Kimsin sen (  ) Sizin adınız ne (  ) Hayır, sizinle görüşmeyeceğim. (  ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?  Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?  4 bütün pasta kaç yarım eder? Engin denizlerin, yüce dağların   Yeşil yaylaların ,zümrüt bağların   Yiğitleri destan yazan çağların    Tarihine ışık tutar Türkiye’m.Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne girer?  Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan devletlerden biri değildir? "Heyecanlı" sözcüğünde kaç farklı harf vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli vardır? Ortalama kütleleri 40 kg olan 6/A sınıfı öğrencilerinden, kütleleri 30 kg ve 50 kg olan iki öğrenci ayrılıyor.Bu durumda sınıfın oluşan yeni ortalama kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangi atasözü “birlik, beraberlik” anlamında değildir? İnsan haklarının gelişimi ile ilgili temel belgelerden olan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayınlanmıştır? İnsan haklarının tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi 1. kuşak hakları arasında yer alır? Aşağıdaki ülkelerden hangisinin resmi dili Arapçadır? Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilerdir.Yukarıda sözü edilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? I am from Spain. I am - - - - . '' El'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? 1. Oruç, bir kimsenin tan yerinin ağarmasından güneşinbatmasına kadar ibadet amacıyla yeme ve içmeyibırakmasıdır.2. Farz olan oruç sadece ramazanda değil yılın herayında tutulabilir.3. Akıllı ve ergenlik çağına giren her Müslüman oruçtutmakla yükümlüdür.4. Oruç da namaz gibi bedenle yapılan bir ibadettir.Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisindebilgi yanlışı yapılmıştır? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Mekke’deki müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir? “Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı?” şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.”Buna göre, Gül Öğretmen’in kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 1 cm uzunluk kaç mm’ye eşittir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümeti’nin emirlerine uymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Verdiği nimetler için Allah’a şükretmek, teşekkür etmek için kullandığımız dini ifade hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yeni dine karşı çıkış sebeplerinden değildir? Kütle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yeri vetarihi doğru olarak verilmiştir? Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur? Kalemimi ucuza aldım.” cümlesi ne anlatıyor?  Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?  Megan : My favourite lesson is music. I like singingand playing the guitar. - - - -?Can : My favourite school subject is Art. I like colouringand drawing. Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 almıştır. Notlarının ortalamasının 70 olması için Elif’in üçüncü yazılıdan kaç alması gerekir? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara  ne ad verilir? Kur’an’ın indirilmeye başlandığı geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? He was in Antalya last month, ....................A) was he?B) wasn’t he?C) isn’t he?D) is he? 53214>..............>53055 Verilen karşılaştırmada noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılamaz? 220 sayısının %35 kaçtır? “Dengeli ve düzenli beslenmek ......... başarımızı etkiler.” cümlesindeki noktalı yere hangisi gelemez? 67 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir