Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır? sorunun cevabı "Hava soğudu için paltomu giydim.  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) kullanılması gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi devletin parasız olarak sağlaması gereken hizmetlerden biridir? Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir?  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı kurmanın amaçlarından değildir? Ermeni Hükümeti’nin Sevr Anlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? • Müslümanlardan zengin olanlara farzdır.• Yılda bir kere verilir.Bu iki bilgi aşağıdaki ibadetlerin hangisininşartlarındandır?          Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uymaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Gamze, odasında parfüm sıkıyor. Gamze’nin annesi odanın diğer yerinden bu kokuyu algılıyor. Bu durum, maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?    ……………………..; İslam dininin, insanlığın huzuru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkeleri hayata katıp yaşanabilir duruma getirebilmek için çalışma ve gayret sarf etmektir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  “Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim.” cümlesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir?