S:1

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir? sorunun cevabı "nokta " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan ayırt edici niteliklerden biri değildir? Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? "karıncaların" kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Yaşları sırasıyla 5, 6 ve 7 olan üç arkadaş 360lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar.Buna göre en çok parayı alan kaç lira almıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Hastalıklardan korunmak için, aşağıdakilerden hangisini daha fazla tüketmeliyiz? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( ) yanlış kullanılmıştır? Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti‟nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir? 17. yüzyılın en büyük, en şöhretli şairlerinden biridir. Şair, edebiyatımızda düşünce çığırını açmıştır. Şiirlerinde söz oyunlarından uzak, açık ve yapmacıksız bir üsluptan, sade bir dilden yana olan şair, şiirle düşünceyi birleştirerek edebiyatımızda hikemi şiir yolunu açmıştır. Hikemi tarzda yazdığı gazellerle Osmanlının duraklama devrinde halkın güvensizlik ve bezginlik durumlarına tercüman olmuştur. Devrinde Şeyhüş-Şuara (şairlerin şeyhi) olarak anılan şairin manzum ve mensur pek çok eseri arasında Surname ve Hayrabat da vardır.Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır? Hz. Peygamber geceleri namaz kılarken kıble tarafında uyuyan Hz. Aişeyi uyandırmamaya özen gösterirdi. Sefere çıkarken en son Hz. Fatıma ile vedalaşır ve dönerken de önce onun evine gidip hal hatırını sorardı.Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Orucun açıldığı vakte ne denir? Okul çantamızı hazırlarken neye dikkat ederiz? Trafik kazası anında yaralılar varsa ilk önce aşağıdaki numaralardan hangisi aranmalıdır? Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir top kumaş 86 metredir. Alınan 12 top kumaşın 275 metresini kullanılıyor. Geriye kaç top kumaş kalmıştır? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünya'mızı aydınlatan Güneş hangi yönden batar? John : Mom, can I go to my friends pyjamas party tomorrow evening?Mom : Hımmm! - - - - ?John : You know her. She is my class mate, Kate.Mom : Ok, but dont be late. Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi,77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? In order to be successful, you should have agoal first. You should make plans and studyhard to achieve your goal. As a student, youshould listen carefully at school and reviseat home. You shouldnt be afraid of makingmistakes. Dont forget that everyone makesmistakes but you should try to learn from yourmistakes. Another important point is to haveenough sleep. So you had better not stay uplate before the exams.Tips for success............ ........................ ............Yukarıdaki tabloya seçeneklerden hangisiyazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde leke sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir? Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanisi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır? Dört yüz bir sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Ders kelimesi, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya.............................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevr Antlaşmasına göre Anadoluyu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır? Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa nerede görüşülmüştür? Kuranın temel niteliklerinden biri olan açıklayıcı, aydınlatıcı anlamlarında kullanılan ve kelime anlamı olarak bildirmek, anlatmak, açıkça söylemek anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümle ad cümlesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir