S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur? sorunun cevabı "Azra okula başladı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mustafa: Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözünü keser.Gamze: Okul eşyalarına zarar vermez. Ali Burak: Söz almadan konuşur.Yukarıda bazı öğrencilerin özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci kurallara uygun davranır? Hz. İsa (as.)ya aşağıdaki kitaplardan hangisi gönderilmiştir? Allah ‘ın bir ve tek olması ,eşi ve benzerinin olmaması .................... kavramı ile ifade edilir . Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafaye ne denir? Tarihe Edirne Vakası olarak geçen 1703 tarihli isyan sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa "bilim ve sanat" alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır? Mezhepler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek ile anlamı değişmemiştir? Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Aşağıdakilerden hangisi sadece kök ten oluşmuştur? Ülkemizde yatakları Dünya rezervlerinin yaklaşık %72si olan maden aşağıdakilerden hangisidir? Bir makrospor ana hücresinin mayozu sırasında tetratların oluşturulduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? - - - - does Travis live? Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri değildir? Rasyonalizm sadece bilginin kaynağına ilişkin bir kuram değildir. Bu kuram aynı zamanda bilginin imkanı, sınırları değeri ve doğruluğun ölçütleri gibi temel epistemolojik sorunlara ilişkin de köklü ve iddialı çözümleri içerir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonalist bilgi kuramının temel tezlerine uygun bir yargı değildir? 1. Orta Amerika ya yaptığım bir gezi sırasında ayaklarımın ucunda dev bir tarantula gördüm.2. Ama ben cesaret edip de elime alamadım.3. Yanımdaki arkadaşım örümceği eline alıp sevmeye başladı.4. Örümceği bana uzatıp Al, sev, bir şey yapmaz. dedi.5. Görür görmez korkudan iki adım geri sıçradım.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Olimpiyat bayrağında siyah renk hangi kıtayı temsil eder? Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? Mustafa Kemalin çok partili hayata geçilmesini istemesinde;I. Hükümet çalışmalarının denetlenmesiII. Ülkeyi ilgilendiren konularda çözüm yollarının bulunmasıIII. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesidurumlarından hangilerini amaçlamaktadır? Hz. Ebu Bekir Döneminde Kuran-ı Kerimin özgün hâlinin korunması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Göktürkçe yazılmamıştır? Hangi kelime eş seslidir? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk önemli barış antlaşması hangisidir? Aşağıdaki eklerden hangisi, "odun" sözcüğünün anlamını değiştirir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Doğruluktan ayrılmayınız! .................., iyiliğe, iyilik de ................... götürür... Yalandan uzak durunuz. ..................kötülüğe, kötülük de ................... götürür... boşluklara ne gelmelidir? Osmanlı Devletinde Enderun Mektebinin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 6 deste 4 düzineden kaç fazladır? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Okulda kaza geçiren bir arkadaşımız için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ileri kelimesinin zıt anlamlısıdır? 1982 Anayasasına göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir? Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(.....) İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin tahıl ambarıdır.(.....) Doğu Anadolu Bölgesinde, arazinin yüksek ve engebeli olması maden çeşitliliğini artırmıştır.(.....) Pirinç, haşhaş, şeker pancarı, kenevir, tütün, keten gibi ürünler devlet kontrolü altında yetiştirilmektedir.(.....) Kümes hayvancılığı daha çok nüfusun yoğun ve tüketimin fazla olduğu yerlerde yapılır.(.....) Orman varlığı bakımından en zengin bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri arasında yer almaz? Mustafa Kemal Paşa 28 - 29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde halktan işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini, protesto telgrafları çekilmesini istemiştir.Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? Bir bakkal birinci gün 240 ekmek, ikinci gün ise birinci gün sattığı ekmeklerden 15 tane fazla sattı. Bakkal 2 günde toplam kaç ekmek satmıştır? Sena, Aylinin kalemini kaybetti. Bu durumda Sena, Ayline ne demelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir