Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi cümlenin sonuna soru işareti gelir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi cümlenin sonuna soru işareti gelir? sorunun cevabı "Senin adın ne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangi cümlenin sonuna ( . ) nokta işareti doğru konulmuştur? İlkel insan, evrenin başlangıcını kozmogoni mitosları ile açıklamaya çalışmıştır. Felsefi düşünce ise, varlığa “Arkhe nedir?” sorusu bağlamında düşünsel bir çaba ile yaklaşır. İnsanın evreni anlama çabası mitolojik temel üzerinden kalkarak logos’la felsefi ve bilimsel bir kimliğe doğru yol almıştır.Mitos’dan Logos’a geçiş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İznik Gölü hangi ilimizdedir? I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekII. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakIII. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmekYukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir? I. Çiftlikteki hayvanlardan süt elde edilmesiII. Elde edilen sütlerin peynire dönüştürülmesiIII. Peynirlerin marketlere ulaştırılmasıYukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri  üretime girmektedir? Aşağıdaki fiillerden hangisi geçmiş zamanı gösteriyor? Ayşe        : Yemeklerin tadını ağzımızla alırız.Ali            : Varlıkların sıcaklığını elimizle hissederiz.Mehmet    : Yemeklerin kokusunu burnumuzla hissederiz.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir ifade kullanmıştır? Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? I. Nüfus artışıII.  İhtiyaçların çeşitlenmesiIII.  Çevreci hareketlerin güçlenmesiIV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanmasıYukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttıran faktörlerdir? Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir?