S:1

Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?

Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zincirlemeli masallar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bağlamak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama görülmez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir? 'Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki kardan şikayet etmeyiniz'Böyle düşünen biri aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirebilir? Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yersözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? Üç doğal sayının toplamı 8514tür. Birinci sayı 2814, ikinci sayı 4042 olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır? Elif dinlediği bir şarkıda, aynı kalınlık ve şiddettekisesler arasında bazı farklılıkların birden fazla müzik aleti kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyor.Elifin bu düşüncesi sesin hangi özelliği ile açıklanır? Gamze manavdan 1 kg muz aldı. 500 gramını ailesiyle yedi. Geriye kaç gram muz kalmıştır? İyi bir Müslüman herhangi bir kötülükle karşılaştığında aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez? 1 x 100 + 2 x 1 + 6 x 0,01 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır? Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra imzalanan ve Osmanlı Devletinin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Rıza bir çuval pirincin önce 3/8 ini sonra 1/4 ünü satmıştır. 5 kg pirinci de arkadaşına vermiştir.Çuvalda 7 kg pirinç kaldığına göre, bir çuval pirinç kaç kg'dır? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Maden sanayinin pek çok alanında, binalar ve inşaatlarda kullanılan maden hangisidir? Osmanlı Devleti İstanbul'u; Toprak bütünlüğünü sağlamak Hz. Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirmek Balkanlar'a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek Bizans'ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir. Buna göre İstanbul'un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir? Ahmet elindeki 20 eriğin 5 tanesini yediğinde ; eriklerinin yüzde kaçını yemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Eleştirmen, kolay eleştirmen olmuyor. Bence bir eleştirmen sözünü ağzında yedi kez döndürmeden dışarı çıkarmamalı.Yukarıdaki cümlede yer alan deyimin anlamını aşağıdaki deyimlerden hangisi karşılamaz? Kumbaramda 80 liram vardı. 1/4 ‘ini harcadım. Kaç lira param kaldı? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir." Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır? "Herhangi bir yerde bir günde gerçekleşen hava olaylar, oranın günlük .................gösterir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Eûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm ifadesini kısaca nasıl adlandırırız ? A x 16 = 6368Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yatsı namazından sonra bir süre uyuyup gece yarısı ile imsak arasında kılınan namazdır? İlkel sanat eserlerinin ortaya konmasındaki amaç, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hanisi Kuva-yi Milliyenin hedeflerinden değildir? Kuran-ı Kerim ne zaman Kitap haline getirilmiştir? Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisinin grafiği orijinden geçer? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir? Kalabalık sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 3 heceden oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir