S:1

Aşağıdakilerden hangisi fabltürüne ait bir özellik değildir?

Aşağıdakilerden hangisi fabltürüne ait bir özellik değildir? sorunun cevabı "Öğüt ve ders verme amacı güdülmeyen eserlerdir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medresesini aşağıdaki şehirlerin hangisinde açmıştır? “Oyun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “hile “ anlamında kullanılmıştır? Otobüsteki 82 yolcudan 24’ ü birinci durakta, 18’ u ikinci durakta indi. Bu duraklarda da hiç binen olmadı.Acaba otobüs üçüncü durağa kaç yolcu ile ulaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu katkı yapacağı savunulamaz? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş  ağaçlarBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? I. Doğum oranı yüksektir.II. Eğitim seviyesi yüksektir.III.Nüfusun büyük kısmı tarım sektöründe çalışır.IV.Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.V. Nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışır.Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelerin özellikleri arasındadır? Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye  sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir?  Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hicretten önce meydana gelmiştir? ” Bak dostum! Beni iyi dinle.” diyen birisinin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Simon :I am bad at English. What should I do to improve it?David  : - - - - Simon : That’s a good idea.Thanks. Süresi içerisinde hatalı malı değiştirmeyen satıcıları ………………………………….. şikayet edebiliriz.Yukarıdaki cümle aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanmalıdır?  “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın “sayısını” belirtmiştir? Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ısının etkilerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım türü değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma taşıtlarında uyulması gereken görgü kurallarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır? 2 yarım, 3 çeyrek metre kaç cm eder? Allah (cc.)’ın varlığı, birliği, peygamberlerin gönderiliş amaçları, kutsal kitaplar, sorumlu olduğumuz ibadetler, inanç esasları, ahlaki ilkeler ve öldükten sonraki yaşamla ilgili bilgiler; bilgi edinme yollarından hangisi ile sağlanmaktadır? me – ka - raYukarıdaki heceleri kullanarak hangi kelimeyi yazamayız? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir?   Temel haklar kim tarafından güvence altına alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir?  Bir çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer köşeyi birleştiren doğru parçasına ne denir? “Elmanın kilosunu kaça veriyorsun?” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir?  Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arabistanla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? • Sahnelenen ilk tiyatro oyunu Şair Evlenmesi’dir.• Talim-i Edebiyat makale türünün ilk örneğidir.• İlk yerli romanın yazarı Şemsettin Sami’dir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış­tır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir