S:1

If the camera is on, a green light .......... .

If the camera is on, a green light .......... . sorunun cevabı "takes" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.Aşağıdakilerden hangisi bu atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır? Zararlı alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisi etkilidir? I. JeotermalII. HidroelektrikIII.Taş kömürüIV. Doğal gazV. LinyitTürkiyenin elektrik üretiminde yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla kullanılmaktadır? İnsanlar büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşturulmuştur. Tek dörtlükten oluşan bu şiirlerde özellikle aşk, özlem gibi konular işlenir. Bir ilk söyleyeni vardır ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler, zamanla derlenerek yazıya aktarılmıştır.Bu parçada tanıtılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez? 400 mm kaç santimetredir? Masanın boyu 75 santimetre, eni 45 santimetredir. Masanın eni boyundan kaç santimetre kısadır? Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli toprak üzerine bırakıldığında kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur.Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir? Hz. Muhammedin annesi olmamasına rağmen kime anne der ve onu annesi gibi görürdü? En az üç doğru parçasının birleştirilmesi ile oluşan kapalı şekle ........ denir. Boşluğa ne gelmelidir? Melisanın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Ay Tutulması aşağıdaki evrelerden hangisinde gerçekleşir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Zaman, başı ve sonu olmayan bir şeydir. Fakat insan zamanı birimlemeyi istedi. Bu konuda en iyi vasıta olarakta - - - - seçti.Muhammed Hamidullahİslam Tarihine Giriş, s.17Muhammed Hamidullahın vermiş olduğu bilgideki Eksiklik, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde kitap sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır? I. Deneye dayanmaII. Olgusal olmaIII. Akla dayanmaIV. Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir? Verilen karışımlardan hangisi çözelti değildir? Kelam ilminin mütekaddîmin ve müteahhirin dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir çelişki söz konusudur? 75 sayısının 1/5' i kaçtır? Sezer: Ali is very funny and helpful. But he never spends money while we are together. He is - - - - .Jean : I see. But dont forget nobody is perfect. • Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)• Uma gelse kut gelir. (Eve misafir gelse uğur da gelir.)Bu cümleler aşağıdaki türlerden hangisinin örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir. I. Koruyucu gözlükII. EldivenIII. Önlük (iş elbisesi)Yukarıdakilerden hangileri asit-baz ile çalışan kişilerin kullanmak zorunda olduğu iş malzemeleridir? Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye tedavi aşamasında yapılması gereken uygulamalardandır? İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirme amacıyla salgı üretemez? Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? I have a part time job at weekends. I work in a cafe as a waitress and my boss pays me £4 per hour as - - - - . Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Vatan kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sınıf başkanı nasıl belirlenir? İnsanların sahip olduğu tüm haklarını kullanmasını sağlayan temel hakkı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir