S:1

They were sunbathing when........................ .

They were sunbathing when........................ . sorunun cevabı "they saw a shark in the sea." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1. Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur. İtilaf Devletleri Rusyaya yardım götürememiş ülkede çarlık rejimi çökmüş ve savaş dışı kalmıştır. Bulgaristan Osmanlı ve Almanya yanında savaşa girmiştir.Yukarıda sözü edilen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda olan bir özellik değildir? Ersinin yaptığı hangi davranış yanlıştır? Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir. Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? 16 sayısının 4 katından 6 eksiği olan sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Özlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yerden 30 metre yükseklikte uçan 0,7 kglık bir kuşun kütle çekim potansiyel enerjisi kaç jouledür? (g=10m/s2) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ülke ekonomisine turizm alanında en çok katkı sağlayan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Bir dağcı grubu 8603 m yüksekliğindeki bir dağa 1. gün 1808 m, 2. gün 2178 m tırmandı. Dağcı grubun tırmanması gereken kaç m yolu kalmıştır? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) İstanbul is the most crowded city of Turkey. (II) It has over 14 million population. (III) My uncle lives in İstanbul with his family. (IV) It was the capital of Ottoman Empire and it is still the most important city of our country now. (V) Every year millions of people visit this great city. Daha kelimesi aşağıdakilerin hangisinde henüz anlamında kullanılmıştır? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde hatalı yazılmış bir kelime vardır? İnsanlara haram kılınan şeyler rızık değildir. diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde taş kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (......) Samanla dolu traktörün üzerinde yolculuk eden Umut her an düşme tehlikesiyle karşılaşabilir.(......)Servis şoförüyle sürekli konuşan Esra şoförün dikkatini dağıtmaz.(......)Anayol üzerindeki evlerinden okula gitmek isteyen Barış üst geçidi kullanmalıdır.(......) Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir.(......) Ambulansın hızlıca gelebilmesi için olay yerinin adresi doğru, açık ve net şekilde verilmelidir Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? Çalışkan işçiler işlerini hemen bitirdiler. cümlesinde varlığın niteleyen sözcük hangidir? I- Trafik eğitiminin temel anlamı tehlike yaratmamak ve tehlikelerden korunmaktır II- Gideceğim yere en kısa yoldan değil güvenli yoldan gitmeliyim III- Bisiklet, kaykay, paten trafiğe kapalı alanlarda kullanılmalıdır. IV- Oyun oynamak için cadde ve sokaklar uygundur V- Emniyet kemeri hayat kurtarırYukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ? Darası 150 gram olan şişenin içine bir miktar nohut konulduğunda bürüt kütle 870 gram oluyor.Buna göre mercimeğin kütlesi kaç gramdır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir? Aşağıda, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadoluda işgale uğrayan bazı yerlerle işgal eden devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Dünyada varolan her şeyi kim yarattı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük varlığın durumunu belirtmiştir? Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.? Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliyenin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi aile içerisinde olmaması gereken bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz? Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hz. Aişenin odasına defnedilmiştir. Sonra Peygamberimizin yanına Hz. Aişeden izin alınarak hangi iki sahabe daha defnedilmiştir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 45, kalan 9 olduğuna göre bölünen kaçtır? Aşağıda, sevgi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir