Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı " Bu yıl çok çalışmalıyım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir? İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal ortamı değiştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?  Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçeni geliştir.Dilimiz öylesine güzel kiDurgun göllerimizce duru, Akar sularımızca coşkulu… Ne var ki çocuğum, Güzellik de bakım ister.Bu dizelerde ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir? “İbadet niçin yapılır?” sorusuna verilen cevaplar önem derecesine göre sıralanacak olursa ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek… Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Aşağıdakilerden hangisi parçada açıkça belirtilmemiştir?  Aşağıdakilerden hangisi bir SES dosyasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali ögelere yer verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etik dışı davranışlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?  Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna ne ile kabul edilmiştir? Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mıFelekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mıKamu bîmârına cânan devâ-yı derd ider ihsânNiçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mıBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?