S:1

Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüş kurallarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüş kurallarından değildir? sorunun cevabı "yolun ortasından gitmek   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için asağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır?  “... Kim hasta olur yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...”                              (Bakara suresi, 185. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? Yazları serin, kışları ılık ve yağışlı olan bölgenin bitki örtüsü nedir? 20 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Su, kum ve talaş tozundan oluşan karışımı tek bir işlemle ayırmak isteyen bir öğrenci verilen yöntemlerden hangisini kullanır?  Halide Edip’in, İzmir’in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe’nin Anadolu’ya geçerek Kuvayımilliye’ye katılmasını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir? Servetini kaybeden zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir.Yukarıdaki cümlelere göre bu dünyada  en önemli  olan nedir? Günümüzde hayvanların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Aşağıdakilerin hangisi almış olduğu ekten ötürü “büyük ünlü uyumu” na uymaz? Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Not alma konusunda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?  Hangi sayının 38 fazlası 79’dur?  Aşağıdakilerden hangisi katıdır? 4,5,2,1 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 4’ten büyük en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır? 43 – 43  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdakilerden hangisi internet kullanırken yapılmaması gereken bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?                              Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?  Simya ve simyacılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “gel” eyleminin şimdiki zaman ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ? Bir günün 3/8’ini uyuyarak geçiren Turan, bir haftada kaç saat uyumuş olur? Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda, kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilmez?  "İşe geç kalınca hayli zor bir durumda kalmıştı.” cüm- lesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakile- rin hangisinde vardır? Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? Bilinçli bir tüketici olarak hangi ürünü satın almalıyız? Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? John    : Hi,I’m John. What’s your name?Mark     : My name is Mark.John    : - - - -.Mark     : Me too, John Üçgen şeklindeki bir bahçenin çevre uzunluğu 64 metredir. Birinci kenarı 18 metre ve ikinci kenarı 24 metre ise üçüncü kenarı kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin bakımını üstlendiği çocuklardan biri değildir. Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? ”Bedevi" ne demektir? Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir? “Güzel” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir