S:1

Hz. Musaya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?

Hz. Musaya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir? sorunun cevabı "Sina Dağı’nda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiyeye Kavala Bulgaristana Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistana verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Kerim 4 km yol gittikten sonra 3.000 cm yolu kalıyor.Kerim' in gideceği toplam yol kaç mdir? Carl : We are going to try zorbing with friends this weekend. What about joining us?Maggie: - - - - . Im not really into these kinds of sports. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,I. tarım,II. tıp ve eczacılık,III. çevre temizliğiverilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğü yanlış yazılmıştır? Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları .................................. olarak nitelemiştir. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır. Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? Neyle gidilir buradan Yokuşluʼya? Ne ile? Ha...? Eskiden buradan geçen otobüsler Yokuşluʼya da uğrarlardı. Şimdi uzağından geçiyorlarmış. Yolcuları kav-şakta bırakıyorlarmış, kasabaya yaklaşmamak için... Korkularından. Dağ kaymış üstüne kasabanın.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ elde etmek için kullanılır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız ? Melih, isteklerini ve ihtiyaçlarını listeleyerek annesi ile alışverişe çıkar.Aşağıdakilerden hangisini bütçelerine göre diğerlerinden sonra almalıdırlar? İki onluk üç birlikten oluşan sayı kaçtır? Elektronik ortamlardaki alım satım işlemleri aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Oruç ........ ile .......... arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir? Im sure your team - - - - the competition. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -miş eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır? ......?......bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini sağladığı gibi biz kullanıcıların da dosyaları sınıflandırmamıza yardımcı olur. .. .....?...... olmasaydı tüm dosyalar yan yana olmak zorunda kalırdı.Yukarıda soru işaretinin geçtiği yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir? İskender İmparatorluğu ile ilgili;I- Batı ve doğu uygarlıklarını kaynaştırarak Helenistik Dönemi başlatmıştır.II- İskenderiye gibi kurduğu şehirler zamanla kültür merkezlerine dönüşmüştür.III- İskenderin ölümü ile devlet Ptolomeler, Antigonitler, Selevkoslar olarak üçe bölünmüştür.bilgilerden hangileri doğrudur? İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez? Bir çiftçi ilk yıl 4130 kg buğday üretmiş, ikinci yıl birinci yıldan 723 kg fazla buğday üretmiştir. Çiftçinin iki yıl arasında üretilen buğday miktarı farkı kaçtır? 3 + 4 = 7Yukarıdaki toplama işleminin sözlü olarak ifade edilişi aşağıdakilerdenhangisidir? Özel isimlere gelen ekler hangi noktalama işaretiyle ayrılır? Kunut duaları aşağıdaki namazların hangisinde okunur? Sevgi : Do you need help with the housework?Mehmet : .................. Ive already finished it. Hücre çeperi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Yesterday, somebody stole my bike from our garden. I called the police. Thepolicemen arrived at my house in a short time. They tried very hard but ................ Sıla-i Rahimin Esmaül- Hüsnadan hangi isimle ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve erozyonu korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin görev ve yetkilerinden değildir? Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine ne ad verilir? p-ç-t-k ile biten sözcük,ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu yumuşama görülmez? Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile dış ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok varlığı belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. ( ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.( ) Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler. ( ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.( ) Her birey 18 yaşını doldurana kadar çocuk sayılır.( ) STK' nın açılımı Sivil Toplum Kuruluşudur.( ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdaki metin türleri gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir