S:1

Yahudilerin önem verdikleriibadet yerlerinin başındaKudüsteki mabet gelmektedir.Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılanbu mabetten geriye kalan
batı duvarı önünde dua ederler.Bu duvara ağlama duvarı denir.Yukarıda bahsedilen mabethangi peygamber tarafındanyaptırılmıştır?

Yahudilerin önem verdikleriibadet yerlerinin başındaKudüsteki mabet gelmektedir.Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılanbu mabetten geriye kalanbatı duvarı önünde dua ederler.Bu duvara ağlama duvarı denir.Yukarıda bahsedilen mabethangi peygamber tarafındanyaptırılmıştır? sorunun cevabı "Hz. Süleyman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yemek âdâbıyla ilgili bir hadis-i şerif değildir? If you want to invite your friend to your party, send him - - - -. İzmir'in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler  yapmaya  başlamış  ve  tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır. Bu olay, Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?   “Rüzgâr” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz? Zekâtın veriliş miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Bazı canlıların eş bulmaya gerek olmadan çoğalmasına olanak sağlamasıII. Yavru bireylerin çok kısa sürede meydana gelebilmesiIII. Gen çeşitliliğinin ortaya çıkmasını sağlamasıYukarıda verilenlerden hangileri eşeysiz üremenin avantajları için doğrudur? Mr. Jones was unable to - - - - the meeting because he was at hospital. Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde  yayımlanmıştır?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir?  Tanzimat edebiyatındaki ilk çeviri eser - - - -, çeviriyi yapan kişi ise - - - -Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım hattı telefon numarasıdır? 73 - 63  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır? İlleri yöneten valilerin atanma onayını veren makam, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk annesinin isteği ile aşağıdaki okullardan hangisine gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde uyulması beklenen etik ilkelerden değildir? Mısırlıların kullandığı eski Mısır yazısına ne ad  verilir? Otlakların geniş yer kapladığı yüksek düzlüklerde- - - - yapılır.Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?             Madra, Aydın, Yunt, Boz, Menteşe Dağları………………………. Bölgemizde yer alır. Hangi cümlede  “de” nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 hecelidir?  Öğrenci Bileti: 9 TLTam Bilet : 12 TLYukarıdaki bilet fiyatlarını uygulayan bir sinemaya giden 60 kişiden 15’i öğrencidir. Buna göre bu 60 kişinin sinemaya vereceği toplam para kaç TL’dir? Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi özelliğine sahip değildir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymayan bir davranıştır? I. Birinci Dönem sanatçıları bireysel konulara yönelirken İkinci Dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemişlerdir.II. Tanzimat sanatçıları, edebiyat yoluyla toplumu aydınlatmaya, sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar.III. Sanatçılar divan edebiyatıyla halka gidilemeyeceği, topluma yararlı olunamayacağı inancındadır.IV. Sanatçıların zaman zaman hem biçim hem de içerik yönünden yeni şiirler yazmayı denedikleri olmuştur.V. Genelde klasik Türk şiirinin biçim özelliklerine bağlı kalmakla birlikte, şiirin içeriğinde yenilikler yapmışlardır.Tanzimat Edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yukarıda sıralanan özelliklerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 13 Şubat 1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı;I.  Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,II.  Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,III.  Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasına,IV. Musul Meselesi’nin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir? Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir?  Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Babaannem komposto yaparken 1 kg meyve için 300 gr kullanıyor. 2 kg meyveli komposto yapmak için kullanılan şeker ve meyvenin toplam ağırlığı ne kadardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? • Eski Roma’da Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı  kilisesidir.•  Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim  olmuştur.•  Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da “mahzen mezar” anlamı  kazanmıştır.Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir? I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılmasıII.  Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılmasıIII.  Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıIV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesiHayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hangi cümlede -ler eki gelen kelimeye “akraba" anlamı kattığı için kesme işareti ile ayrılmaz? Aşağıdakilerden hangisi kural değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir