S:1

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır? sorunun cevabı "İran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Terbiye, insanı içinde bulunduğu seviyeden daha üstün bir seviyeye çıkarma çabasıdır. Terbiye kavramında daima olumlu bir anlam vardır. Eğitim yeni bir kavramdır ve terbiye kavramının yerini almış gibi görünmektedir. Fakat eğitim henüz terbiyenin bütün anlamlarını karşılayacak derecede zengin bir yük ile yüklenmiş değildir. Bununla birlikte eğitim, terbiye kavramının artık ifade etmediği anlamlara da sahip çıkmıştır. Böylece her iki kavram, değişik amaçlarla birbirini tamamlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır.Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Ancak iki kişiye gıpta edilir:.........hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir? Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerden değildir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfi yazınız.(...) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyüktür.(...) Eşit hacimli iki maddeden kütlesi büyük olanının yoğunluğu daha küçüktür.(...) Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ısı iletimi yavaşlar.(...) Yakıldığında katı atık bırakmayan doğalgaz çevreye zarar vermez.(...) Hava iyi bir ısı yalıtkanıdır Çevresi 96 cm olan bir karenin bir kenarı kaç cmdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir? (4 x 1000) + (3 x 10) + 1 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Anıtkabir hangi şehrimizde bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir ? Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olan Fransız yazar kimdir? Atatürk eğitimine niçin ara vermek zorunda kalmıştır? 16dan başlayarak ileri doğru dörder ritmik sayarken 32 dediğimizde kaç tane sayma yapmış oluruz? 54 326 sayısındaki onlar ve yüzler basamağının yerleri değişirse sayıda nasıl bir değişiklik olur? ‘ Hakikat ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangi kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? A: ....................... is the bookstore ?B: It's on High Street. Divan edebiyatında hikâye anlatma ve dinleme ihtiyacını gideren nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Biri silindir, diğeri küp şeklinde olan iki kap, tamamen su ile doludur. Silindir şeklindeki kabın taban çapının ve yüksekliğinin uzunlukları, küpün bir ayrıt uzunluğuna eşittir. Buna göre, silindir şeklindeki kapta, küpte bulunan suyun kaçta kaçı kadar su bulunmaktadır? (pi yerine 3 alınız.) NŞAda saf su içerisine uçucu olmayan X katısı ilave edilip sabit sıcaklıkta çözünüyor.Buna göre, hazırlanan çözeltinin kaynama noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz? Kutsal Kitabımız K. Kerimi Peygamberimizin vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Millî Mücadelenin Hazırlık Döneminde yapılan;• Erzurum Kongresinde Karadeniz ve Doğu Anadoludaki millî cemiyetler, Doğu Ana- dolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır.• Sivas Kongresinde Anadolu ve Trakyadaki millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir.uygulamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Lînneaus'nin sınıflandırma sisteminde en geniş sınıflandırma basamağı (en üst basamak) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir? I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?II. İktidarın kaynağı nedir?III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı ?IV. Evrende bir değişme var mıdır?Yukarıdaki sorular ile felsefenin alanları eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalmaktadır ? Üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanı verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1- Koltuk değnekleriyle gezebiliyor güneş, Solgun ümitlerin sokaklarında.2- Bir bulut geldi bahçenin üstüne, Bütün ağaçların keyfi kaçtı.3- Ne vakit Maçka ‘dan geçsem, Limanda hep gemiler olurdu.4- Eskici dükkânındaki asma saat, Çelik bir şal atmış omuzlarına.Hangisine ait cümlede kişileştirme yoktur? Kuran-ı Kerimdeki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir? Mutlak değeri 5 den küçük olan sayıların çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde metnin sonunda yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur? Yolda yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşımakta zorluk çektiğini gördüm. Hangi davranışını yapmam uygun olur? Peygamberimiz (s.a.v.) komşuya karşı görevlerimizi şöyle sıralamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Çift rakamlar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451 – 1481)nde; Amasra (1459) Sinop (1460)Trabzon (1461) Kırım (1475) fethedilmiştir.Fatih dönemindeki bu fetihlerin asıl amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisi hacim ölçüsüne göre alınıp satılır? Her yer yeşile kesmişti yaprak yaprakBüyülü sessizliğinde ormanlarınEl ele, dağlar ve denizler aşarakBir yere vardık, mutluluğa en yakınBu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asyada Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? ______ teacher has got a black skirt. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir