S:1

I. Dünya Savaşı'nda;
- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması
- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I. Dünya Savaşı'nda;- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açmasıgibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere .....................denir. Bacaklarda ve kafatasında bulunan kemik çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bacaklar - KafatasıA) Uzun kemik - Yassı kemikB) Yassı kemik - Uzun kemikC) Kısa kemik - Uzun kemikD) Uzun kemik - Kısa kemik Şiirlerini 1941 yılında Garip adlı bir kitapta toplayan şair; Varlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattı.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tevhit inancına uygun bir görüş değildir? Kuranın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir? • Sofistlere göre bilgi kişiden kişi- ye değişir.• Septiklere göre, farklı koşullar özneyi farklı şekilde etkilediği için bilgi konusunda kesin yargı- lara ulaşılamaz.Bu yaklaşımların bilgi konu- sundaki ortak yönleri aşağıdakilerden hangisidir? Başta namaz olmak üzere çeşitli ibadetleri yapmamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi wordde Office düğmesi altındaki seçeneklerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde daha çok sayıda harf vardır? 15 Litrelik kaptaki meyve suyunu 250 mllik kaplara boşaltmak istiyoruz. Kaç adet kaba ihtiyacımız vardır? Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? • Bizans baskı altında tutulacak• Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile iş birliği yapılacak Yukarıda kısaca özetlenen Avrupa Hun Devletinin dış politikasını belirleyen Hun hükümdarı kimdir? Sünger, pamuk, peçete, kumaş gibi maddelerin ortak özelliği hangisidir? Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Lütfü, günde 50 TL kazandığına göre 2 haftada kaç lira kazanır? Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yapmak için alınacak önlemlerden biri değildir ? Metinlerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi yanlıştır?. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi‟nde alınan kararlardan biri değildir? Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir? Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Neler olmaz ki yaz geldiğinde! Yumuşak çimenler okşar ayaklarımızı. Kozalaklar büyür, genişler, çıtır çıtır çatlar. Çağla yeşili yaprakların damarları belirginleşir. Sıcak rüzgâr dolaşır yapraklar arasında. Kuşlar cıvıldaşır. Güneş deniz üstünde pırıl pırıl yanar. Bir şölen yeri gibidir doğa.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sanat nedir? sorusuna , her sanatçı eserleriyle cevap verir. Kimisi renklerin ve çizgilerin uyumuna işaret eder.Kimisi ise doğayı, tıpa tıp resmeder.Bizim bu cevapları yargılamamız, doğru cevabı seçmemiz olanaksızdır.Çünkü bizimde sanatın ne olduğuna ilişkin vereceğimiz cevaplar, şüphesiz birbirinden farklıdır.Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur? Deprem çantamıza aşağıdakilerden hangisini koymamalıyız? Mutlak değeri 5 den küçük olan sayıların çarpımı kaçtır? Binler bölüğünde 108 Birler bölüğünde 6 Milyonlar bölüğünde 75 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu ortamda yayılma özelliği vardır? Bir tanesinin uzunluğu 30 cm olan tuğlalardan evin bir duvarı örülecektir. 20 tane tuğla kullanıldığına göre evin köşesi kaç metredir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir? Aşağıdaki sıfatlardan hangisi nitelediği adın durumunu belirtmektedir? 1. O zaman onu atmayıp bir bez çantaya dönüştürmeye ne dersiniz?2. Çünkü sadece bir makas kullanarak kendi çantanızı yapabilirsiniz.3. Dikiş dikmeyi bilmiyorsanız da endişelenmeyin.4. Çok sevdiğiniz bir tişörtünüz küçüldüğünde onu atmak size zor gelebilir.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Her gün 7 ders işliyoruz. 5 günde toplam kaç ders yapmış oluruz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Cumhuriyet döneminde çağdaş bilim insaları yetiştirmek, dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip ederek eğitim kurumlarımıza aktarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir