S:1

I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.
II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.
III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.
IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.
Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Poliandri-Sorarat-Endogami-polijini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sebep – sonuç ilişkisi kurmaz? 9 – 6 - 11 -8 - ? Sayı örüntüsü bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelir? 45 + 23 = 59 + A eşitliğinde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Hangi ikili zıt anlamlıdır? İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslamın hangi özelliğidir? Mustafa Kemalin yaptığı aşağıdaki görevlerden hangisi, onun, dış politika tecrübesi kazanmasına katkı sağlamış olabilir? Bir hafta kaç gündür? 0,36 km kaç metredir? Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korumaya alınmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşında Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.Bu uygulamayla Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir? Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın... (Nisâ suresi, 135. ayet)Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda olmak zorundadır? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Kolundaki saati okuyan bir öğrenci saatin 15:30 olduğunu söylemiştir.Bu öğrenci saate günün hangi zamanında bakmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Bir mağaza sahibi %20 kâr ile sattığı bir ürüne %10 indirim yaptığında kârı yüzde kaç olur? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? 23 kg 550 g = ........... g noktalı yere hangisi gelmelidir? İki deste ve bir düzinenin toplamı hangi onluğa yuvarlanır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi. Kısa bir zamanda yapmayı da başardı.Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekliliğine dikkat çekmektedir? Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)e ilk inen vahiy .............. emriyle başlayan ................ Suresinin ilk beş ayetiydi.Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir? Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) ile doldurunuz.( ) Bir devrede ampul sayısının artması parlaklığı etkilemez.( ) Balıklar akciğer solunumu yapar.( ) Çiçek bitkinin üreme organıdır.( ) Bütün bitkilerin çiçekleri vardır.( ) Kelebek omurgalı bir canlıdır. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yaptığı iyiliği başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan adamdan pek hayır gelmez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? pazardan - annem - aldı - sebze kelimelerinden anlamlı olacak şekilde bir cümle oluşturunuz. Cümlede baştan üçüncü kelime hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemin yapısı diğerlerinden farklıdır? 1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? Aşağıdakilerin hangisinde haber kiplerinden biri kullanılmıştır? Dârül-Hikme aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Sahabeden Abdullah b. Hamza anlatıyor: Benim Hz. Peygambere bir miktar borcum vardı, ödemek için sözleştik. Ben nasılsa oraya gelmeyi unutmuşum. Aradan bir süre geçtikten sonra hatırladım. Beni görünce, Ey genç! Beni burada beklemekten usandırdın! dedi.Bu olay Hz. Muhammedin hangi özelliğini örneklen­dirmiştir? Cemil'in bilyelerinin 3/6' sı 72 tanedir. Cemil'in kaç tane bilyesi vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? Aşağıdaki olaydan hangisiyle Meclis Hükümeti sistemi terk edilerek Kabine Hükümeti sistemine geçilmiştir? İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ................faaliyeti yapar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir