S:1

İhtiyaç duyduğumuz ve amaca yönelik bir medya kullanımından fazlasını düşünüyorsak belki de en doğru çözüm gerektiği kadar medya kullanımına yönelmektir. Yani bir anlamda Medya Diyeti yapmaktır. Buna göre Medya Diyeti yapmazsak karşılaşacağımız sorunlar arasında hangisi sayılamaz?

İhtiyaç duyduğumuz ve amaca yönelik bir medya kullanımından fazlasını düşünüyorsak belki de en doğru çözüm gerektiği kadar medya kullanımına yönelmektir. Yani bir anlamda Medya Diyeti yapmaktır. Buna göre Medya Diyeti yapmazsak karşılaşacağımız sorunlar arasında hangisi sayılamaz? sorunun cevabı "Sosyalleşmemizin artması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Yarısı 5 olan sayının 17 fazlası kaçtır ? Aşağıdaki sayılardan hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır? Namazın sonunda “Ettehiyyatü” duasını okumak için oturmaya ne ad verilir? Bir deste gül 40 TL ise bir gül kaç liradır? Nevruz bayramı ilk Türk devletlerinde kutlanmaktaydı.Günümüzde halen Orta Doğu'da, Orta Asya'daki Türk devletlerinde ve Türkiye'de de kutlamaktadır.Türk kültüründe evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılır ve düğünlerde davul zurna çalınır.Şölenlerde pilav, et ve helva ikram edilirdi.Ölen kişinin ardından yas tutulur yuğ adı verilen törenlerde ölen kişiler anılırdı.Türk kültürüne ait yukarıdaki olgulardan yola çıkarsak, aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?  "Özgür sürekli bilgisayarda oyun oynuyor. Uzun süre bilgisayarda oyun oyna­dığı için de ödevle­rini vaktinde bitiremiyor."Yukarıda anlatılanlardan çıkarılacak en doğru yargı hangisidir?  Ayşe böbreklerinin sağlığına dikkat etmemiş ve böbreklerini üşüterek nefrit hastalığına yakalanmıştır.Ayşe hastaneye gittiğinde bu hastalığın tedavisi için doktor aşağıdaki çözüm yollarından hangisini önermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir? Küresel ısınmanın ekolojik bir sorun olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Tanzimat Fermanı’yla yenilik yapılmayanalan, aşağıdaki hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? Düz bir zemin üzerine dikilen çubuğun gölgesi en kısa olduğu zaman hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir?  921 + 922 + ... + 9101 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 18 Mart Deniz Zaferi ile anılan şehrimizin adı nedir ? Aşağıdakilerden hangisi çekim almıştır? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Yetenekli bir öğretmen olan Galilei, çalışırken kandillerin rüzgarla sallanmaya başlamalarını bekler ve kendi nabzından faydalanarak kandillerin yaptığı bu hareketin süresini tutardı.Buna göre Galilei’in aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez? “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”(Rahman suresi, 26-27. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlar- dan hangisi vurgulanmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi elektrikten tasarruf yapmak için yapılması gerekenlerdendir? "İstanbul" kelimesinin ilk hecesi aşağıdakilerden hangisidir? Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? Aşağıdakilerden hangisi somut varlık ( madde) adıdır? Kapasite ölçü birimi olan 5 TEREBAYT (TB) kaç GİGABAYT (GB) eder?  Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde  elektirk enerjisini ışık enerjisine çevir? Muhammed: Can I have ........... fruits?Yiğit: No, I don’t want to have ......... fruits. I want to have .......... vegetables. “Pota, lig, hakem .......…... terimleridir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı cephelerinden değildir? a- Kıskançlık         b- Dedikodu      c-Yardımseverlik          d- Cömertlik         e- Kızgınlık        f- Yalan söylemek          Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi olumsuz, yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir?  Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmez? Aşağıda verilen  özellikler hangi geometrik şekle aittir?   1-Karşılıklı kenar uzunlukları eştir.   2-Karşılıklı açıları birbirine eştir.   3-Köşegen uzunlukları birbirine eş değildir.   4-Komşu açıların toplamı 180 derecedir.   5-İç açıları toplamı 360 derecedir. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez ? Bir rafın genişliği 3 metredir. Bu rafa 25 cm genişliğinde yan yana kaç kutu sığar? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir