S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? sorunun cevabı "Çamurlara bata çıka yürüdük." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İki basamaklı en küçük sayının 4 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerine örnektir? İşgaller karşısında halk tarafından kurulan millî direniş teşkilatlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Misakı millî’nin en  önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? (I) Aruz ölçüsü Arapların bulduğu, onlardan Farslara geçen Türklerin de Farslardan alıp kullandığı ölçüdür. (II) Aruz, dizelerin hece sayısını değil, hecelerin uzunluk ve kısalık değerlerini esas alır. (III) Açık ve kapalı hecelerle oluşturulan aruz kalıplarında dizelerin bölündüğü parçalara tef’ile veya cüz denir. (IV) Aruz kalıbına uymayan uzun heceyi kısa okumaya imale denir. (V) Ulama ise kapalı hecenin, kendinden sonra gelen ünlü ile başlayan hece dolayısıyla açık hâle gelmesidir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir?  • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allah’ın takdir ettiği  fiilleri yapmak  zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Çevre felaketleri, doğal afetler sonucunda meydana gelen deprem, küresel ısınma ve nükleer kazalar meydana gelmektedir. Yaraların sarılması için uluslararası kurumlar yardımlaşırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlar arasında sayılamaz?  “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görür. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görür.”(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 43 023 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki deyimlerin hangisi "çok güzel konuşmak" anlamındadır? Hırsızlık yapan ve  “Nasıl olsa kimse beni görmüyor.” diyen bir kişi, Allah’ın hangi sıfatını bilmiyor olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Yılda iki kez kılınır. İki rekâtlık bir namazdır. Vaciptir.  Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur.   Yukarıda hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir?   Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden biri değildir? Kilogramı x lira olan fıstığa %25 zam yapıldığında 15 . x liraya bu fıstıklardan kaç kilogram alınabilir? Semih: I could speak when I was six months old.Berk : ………. I didn’t know that! Aşağıda yer alan sorulardan hangisi meslek seçiminde dikkat edilecek sorulardan değildir? Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır.? Benim yaşım 1 birlik 1 onluk kadardır. Annemin  yaşı ise 2 birlik 3 onluk kadardır Buna göre annem ile benim yaşlarımızın toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerde, metnin yapısını oluşturan ögelerden değildir? Trafik ışıklarından sarı ışığın anlamı nedir? Laboratuvarda deney yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? When she was 5 years old, she ............ read some of her sister´s books. • Menekşe•Kara yosunu•PapatyaVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? I.  3 LiII.  6  CIII.  8  OIV.  16  SVerilen atomlardan aşağıdakilerin hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşur? Ülkemizde biyoçeşitliliğin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? “İnsanlara haram kılınan şeyler rızık değildir.” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an’ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Kitabımın 1. gün 25 sayfasını ikinci gün bunun 2 katını okudum.Toplam kaç sayfa okudum? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Waiter : Would you like to drink something?Aykut : - - - - . I would like to drink some apple juice.Waiter : Do you want some ice in it?Aykut : No, thanks.  9 basamaklı bir doğal sayıda sağdan 6. basamak adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (sav.), her yıl ramazan ayında, vahiy meleği Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.Bu metinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?  Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir