S:1

Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir?

Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir? sorunun cevabı "Forum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan küp şeklindeki bir tahtanın her bir köşesinden, bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp şeklinde bir parça kesilerek çıkarılıyor. Kalan tahta parçasının hacmi kaç santimetreküp olur? Aşağıdakilerden hangisi din anlayışının özelliklerinden birisidir? Hz.Muhammed(sav)in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya hangisidir? İçinde 13 kg 500 g portakal bulunan bir kasanın darası 1kg 500 gr geliyor.Bir kasa portakalın brüt kütlesi kaç kgdır? Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde denizde yüzülür? Hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Üç kardeşin yaşları toplamı 80 dir. Büyüğü ortancadan 5 yaş büyük, ortanca küçüğün 2 katı yaşındadır. Ortanca kardeş kaç yaşındadır? Küçükken Hz. Muhammede ticareti hangi amcası öğretmiştir? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Elverişli iklime sahip deniz kıyılarında, düz alanlarda, tarımsal üretimi fazla olan yerlerde; ulaşımı, sanayisi ve ticareti gelişmiş yerlerde nüfus yoğundur.Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfusu yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi Doğu Roma İmparatorluğuna ait bir özellik değildir? Aşağıdaki aydınlanma araçlarından hangisi diğerlerinden daha sonra kullanılmıştır? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? • Tövbe edenler anlamına gelir.• Hz. Hüseyini ısrarla Kûfeye davet etmişler, daha sonra da onu yalnız bırakarak yakınları ile Kerbelada şehit edilmelerine sebep olmuşlardır.• Hz. Ali evladının intikamını almak üzere oluşturulan siyasi bir hareket olarak kabul edilirler.Hakkında kısa bilgi verilen grup, aşağıdakilerden hangisidir? Dünya'mızı aydınlatan Güneş hangi yönden batar? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi orucun kişiye ve topluma kazandırdığı davranışlardan değildir? 6 düzine çiçek alırsam kaç çiçek almış olurum? Aşağıdaki kelimelerin hece sayısı tren kelimesinin hece sayısı ile aynıdır? "Sulamak" fiilinin gelecek zamanının 3. çoğul kişisi hangisidir? Denizde yüz sonra havuzda yüz.Cümlesinde kullanılan yüz kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Yetmiş beş bin yirmi altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir? Bir din görevlisi, kötü alışkanlıkları bulunan çevresindeki gençlerle ilgilenerek onların bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmuştur. Bağımlılık düzeyi yüksek olanları tedaviye yönlendirmiştir. Okulu bırakmış olanlardan bazılarının ise eğitim hayatına dönmelerini sağlamıştır. Aileleriyle problem yaşayan gençlerin velileri ile iletişime geçerek bu süreçte çocuklarına destek olmalarını istemiştir. Ayrıca gençleri sosyal aktivitelere yönlendirerek toplu- ma kazandırılmalarında etkili olmuştur.Din görevlisinin bu davranışı, aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajına örnek oluşturmaktadır? Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf sayısı en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Ruminin eserlerinden biri değildir? Musul konusunda Türkiye'nin sorun yaşadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı taşıyan bir zarf kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D, yanlışlarını ‘‘Y ile işaretleyiniz. (...) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.(...) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.(...) Evrendeki düzen ve ahenk Allahın bir olduğunu gösterir.(...) Beka, Allahın varlığının sonsuz olmasıdır. Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz? Peygamber Efendimizin (s.a.v) annesinin ismi nedir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Köyüne ilk gelişiydi. Gördüğü her yerde yeşil ve yeşilin tonları vardı. Bahçedeki çitler çok hoşuna gitmişti. Okulda çizdiği resimdeki çitlerin aynısıydı. Çitler gerçek mi diye dokunmadan duramazdı. Tek tek çitlere dokundu. Ağaçta gördüğü kocaman elmayı da dedesi onun için aldı. Elmayı ısırdığında suratının ifadesi değişti. İlk defa bu kadar ekşi bir elma yiyordu. Yukarıdaki parçada hangi duyu organına ait ayrıntıya yer verilmemiştir? Rönesans, 16.yüzyılda başta edebiyat ve güzel sanatlar olmak üzere bilim alanında da önemli gelişmeler olmasını sağlamıştır. İlk önce İtalyada ortaya çıkan Rönesans, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın İtalyada ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Ergonomi kavramı; yaşanılan, çalışılan mekânların iklim ve fiziksel şartlara göre en verimli ve sağlıklı hâle getirilmesiyle açıklanır.I. Araçları ve düzenekleri ortamın fiziksel özellik lerine göre uyarlamıştır.II. Sınıfı yeterince aydınlatmış ve uygun şekilde renklendirmiştir.III. Sınıfı uygun ısı ve hijyen kurallarına göre düzenlemiştir.Buna göre bir öğretmen sınıfına yukarıdakilerden hangilerini uygularsa ergonomik bir öğrenme ortamı tasarlamış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir