S:1

Bir resmi, yazıyı veya şekli bilgisayar ortamına aktarmaya yarayan donanıma ne denir.?

Bir resmi, yazıyı veya şekli bilgisayar ortamına aktarmaya yarayan donanıma ne denir.? sorunun cevabı "Tarayıcı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir? Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullandığımız yöntemlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanma durumunda basit müdahale yapabilmek için gerekli malzemeler doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?  1. Sen gelmeden önce buraların neşesi yoktu.2.  Ertelenen toplantı yarın yapılacak.3.  Evin boyasını geçen sene yaptırmıştık.4.  Mevsimlik işçiler bu bölgede çok çalıştı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ölçü (miktar) zarfı kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? I. KaynatmakII.   KlorlamakIII.   İyon değişimi yapmakgibi yöntemlerden hangileri sert suları yumu- şatmak için kullanılır? .................Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek; eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa nerede açıklanmıştır? 251,174 sayısının ondalık kısmındaki sayıların toplamı kaçtır? A= (- 12 ) - ( - 3 ) ve B= ( -12 )+( - 3 ) ise A+B=? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında halkı doğru bir şekilde bilgilendirebilmek ve haklılığımızı bütün dünyaya anlatabilmek için ajans ve gazetelerin kurulmasını istemiştir.  Aşağıdakilerden hangisi bunlara örnek olarak gösterilemez? '' Ayak'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır? Bir koşu yarışında Hakan yarışı 7 dk 31 sn’ de,  Musa ise Hakan’dan 45 saniye daha geç tamamlıyor.  Musa yarışı kaç saniyede tamamlamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya’da bulunan devletlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? I. Laf torbaya girmez.II.Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.III.Lafla peynir gemisi yürümez.IV.Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?   Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen romancılar gerçekçiliği ileri boyutlara götürmüşlerdir. Emile Zola ve Alphonse Daudet en önemli temsilcilerindendir.Bu parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.I. Siyah-kısa tüyII. Siyah - uzun tüyIII. Beyaz - kısa tüyIV. Beyaz - uzun tüyBuna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardandır. “5 658 201 “ sayısının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Alevilik- Bektaşilikte yer alan on iki hizmetten değildir? - - - - Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya görüşlerini anlatması bakımından oldukça önemli bir destandır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kıbrıs Adası, hangi halife  döneminde İslam egemenliğine girmiştir? Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuyu kaydetmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Yurdumuzun değişik bölgelerinde çeşitli el sanatlarıön plana çıkmaktadır. Gaziantep yöresinde bakırcılık,Kayseri-Bünyan’da halıcılık, İznik’te ise çinicilik ön planaçıkmaktadır.Buna göre ülkemizin farklı yörelerinde görülenel sanatlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Mustafa Kemal, İtalyanlara karşı Derne cephesindeki askerii başarılarını hangi savaşta elde etmiştir? Peygamberimizin çocukluk,gençlik ve Peygamberliğinin ilk yılları nerede geçmiştir? "Yemekten sonra bir muz yedim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi cümlelerinde kullanılmaz? Her şeyi işiten, bilen ve gören, evrenin tek sahibi Yüce Allah, insana şah damarından daha yakındır.Aşağıdakilerin hangisi bu bilgiye uygun bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir