S:1

Ayşe bilgisayarda ödevlerini yaparken boynunun ve sırtının ağrıdığını anne babasına anlatıyor. Anne ve babası bunun sebebini doktora gidip sorduklarında doktor onlara aşağıdakilerden hangisini bu ağrıların engellenmesi için söylemiştir?

Ayşe bilgisayarda ödevlerini yaparken boynunun ve sırtının ağrıdığını anne babasına anlatıyor. Anne ve babası bunun sebebini doktora gidip sorduklarında doktor onlara aşağıdakilerden hangisini bu ağrıların engellenmesi için söylemiştir? sorunun cevabı "Kızınız bilgisayar başında uygun oturuş pozisyonu uygulamalı. Monitör hizası ve sandalye ayarlarını uygun hale getirmeli." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ölçülebilen olayların sayısal olarak ifade edilmesidir.Tanımı verilen araştırma tekniği hangisidir? Canlıların doğal ortamda yaşamlarını devam ettirmesi için çevreye uyum sağlamasına adaptasyon denir.Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? İhlas ne anlama gelir? Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda yaklaşık yarım yüzyıl daha varlığını sürdürme fırsatı bulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül" eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır? Atatürk döneminde;• 1927 yılında resim ve heykel müzesi açılmıştır.• 1928 yılında Sanayiinefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir, o engin denizlerin ötesindeki yerler değil. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? İlçe idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? 9dan 2 .............. , 7 kaldı. tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Ülkemizde üç farklı iklim türü görülmektedir. Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmemektedir? Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Öyküleme (hikâye etme) aşağıdaki edebii türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi İslamı kabul eden ilk Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ailede işlerin kolay yapılmasını sağlar? Ece dün okul bahçesinde yere düşmüş. tümcesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlardandır? Alkol ve sigara gibi sağlığa zararlı maddeler sadece kendimize değil çevremizdeki insanlara da zarar vermemize neden olabilir. Hangisi bunlardan birisidir? 45 den başlayıp, beşer beşer sayarken, baştan 5. sayı hangi onluğa yuvarlanır? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Al­manya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyu­lan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyu­lan güvensizlik daha etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yar­gıyı destekleyen bir gelişme değildir? 2896+3178=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Batlamyusun yer merkezli evren anlayışı yerine, güneş merkezli evren anlayışını benimseyerek, Rönesans içinde ilk bilimsel devrimi gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Okuldaki kaynakları kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?97 - 54 = 172 - .... Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI "Sarı Kız" aşağıdakilerden hangisinin adıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? Mekke Fethi ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır ? Gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara ne ad verilir? ---- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin resmî dilidir; ---- dili ise insanların sözlü iletişimde baş- vurdukları dildir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu edatla kurulmuş bir kelime grubudur? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslamda bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır? Badi oyuna girmişken çocuklar:–Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! diye bağırmışlar.Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş.Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır? Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda İngilterede buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi İnkılabına ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı hâline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki;I. ÇağdaşlaşmaII. Millî ekonomiIII. Millî egemenlikIV. Millî birlik ve beraberlikanlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir