S:1

Masaüstünde yeni bir klasör oluşturmak için izlememiz gereken işlem adımlarını hangisidir?

Masaüstünde yeni bir klasör oluşturmak için izlememiz gereken işlem adımlarını hangisidir? sorunun cevabı "Masaüstü/Sağ tuş/Yeni/Yeni Klasör" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Dünyanın tüm güzelliklerinin……..paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Bu gün 40 yaşına giren Burak Adana’da ailesine ait bir şeftali bahçesinde büyümüştü. Daha sonra şehre taşınmak zorunda kaldıkları için hep çocukluğundaki bahçelerini hatırlar, emekli olduğunda bahçesine dönmenin hayali kurardı. Aşağıdaki 5N1K sorularından hangisinin cevabı paragrafta yoktur?  • Kuran-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir surevardır.• Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.• Kendisine rüya yorumlama özelliği verilmiştir.Hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi 3.sınıfa giden bir çocuğun yapabileceği bir sorumluluktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkileri daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (sadece Allah’a özgü) Zâti sıfatlarındandır.  Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk Döneminde devleti tehdit eden iki tehlike, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? “boya” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve hareket bildirir? Peygamberimiz “Namazı benim kıldığım gibi kılın!” buyurmuştur.Peygamberimizin bu sözünden O’nun hangi özelliğine ulaşmamız mümkündür? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (....) İş birimi joule’dür.(....) Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvetle ters orantılıdır.(....) Balkondaki saksı yere düşerken saksının çekim potansiyel enerjisi artar.(....) Ellerin birbirine sürtünmesi sonucu ısınmasının nedeni, sürtünme kuvvetinin neden olduğu kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüşmesidir. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet- lerden biri değildir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum  farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? Cümle düzeyinde anlamın oluşumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  Resmî kimlik belgemizi hangi kurum düzenlemektedir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Bir kenarı 60 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir tarlanın çevresinin 2/3 ‘ü kaç metredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmıştır?   • Sinsice ve ağır ağır insan bedenine zarar vermektedir.• Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında ilk sıradadır.• Karbon monoksit gibi içinde vücuda zarar veren pek çok madde bulunmaktadır.Hakkında bilgi verilen zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? ”Sanat nedir?” sorusuna , her sanatçı eserleriyle cevap verir. Kimisi renklerin ve çizgilerin uyumuna işaret eder.Kimisi ise doğayı, tıpa tıp resmeder.Bizim bu cevapları yargılamamız, doğru cevabı seçmemiz olanaksızdır.Çünkü  bizimde sanatın ne olduğuna ilişkin vereceğimiz cevaplar, şüphesiz birbirinden farklıdır.Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Gazetelere dikkat ettiniz mi? Gerçek bir edebiyatsever olarak baktığınızda gazetelerde edebiyata dair bir şeyler görebiliyor musunuz artık? Gençlik dönemimi hatırlıyorum da âdeta Tanzimat Dönemi tefrika geleneğini yaşatan gazeteler vardı. Bölüm bölüm yayımlanan romanlar, hikâyeler hatırlıyorum. Merak ederdik, ertesi haftayı zor getirirdik. Hatta gazete satıcısına bir hafta önceden sipariş bırakırdık. Şimdi ise sönük birkaç kitap tanıtımı ve birkaç eleştirmenin yaptığı yorumlardan öte gazetelerde kültüre, edebiyata dair bir şey bulamıyorsunuz. Varsa yoksa siyaset, ekonomi, spor, kavga, şiddet, polemik… Sürekli bunları okuyan bir toplumdan entelektüel insanlar yetişmesini beklemek ham hayal sanırım.Böyle düşünen bir eleştirmenin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda aktif olarak hareket etme yetene-ğine sahip hücrelerin bulunduğu doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır? Hangi sözcükte, dört sesten oluşan bir hece vardır? Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırmaII. Kanun yapmaIII. Yasaları uygulamaYukarıda bir ülkede kullanılan yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?           I                          II                             III A) Yürütme                Yargı                       YasamaB) Yargı                     Yasama                  YürütmeC) Yasama                 Yargı                       YürütmeD) Yürütme              Yasama                  Yargı "Bu" sözcüğü hangi cümlede adın yerine kullanılmıştır? • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak•  İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek•  Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdakilerin hangisinde inkılaplardan sonra bir değişim yaşanmamıştır? Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır?  61°’lik bir açı     …………………………….'dır. Doğa olaylarını konu alan bilim dalına Fizik adı verilir. Fizik farklı konuların incelenebilmesi için çeşitli uygulama alanlarına ayrılır.Fiziğin uygulama alanlarından biri olan mekaniğin, çalışma konuları aşağıdakiler- den hangisidir? 30 + 22 x 3 işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Melekler hangi maddeden yaratılmıştır ? Her sabah, kahvaltıda yarım litre meyve suyu tüketen bir aile bir ayda kaç litre meyve suyu tüketir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir