Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilgisayar başında otururken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilgisayar başında otururken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? sorunun cevabı "Ekrana çok yakın veya çok uzak durmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Ayağını burktuğu için dans ederken zorlanıyor.II. Mağazadaki seri sonu ürünler yoğun ilgi görüyordu.III. Küçük çocuğun ağlamaktan gözleri şişmiş.IV. Evin bakımsızlıktan dolayı her yeri dökülüyordu.V. Soğukta kaldıkları için hepsi hastalanmış.Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Ayşe günde 2 şişe su içmektedir. Bir şişe 5 bardak su ile dolmaktadır.Buna göre Ayşe, günde kaç bardak su içer? Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? Kurtuluş Savaşı’ nı sona erdiren muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Fen bilimleri dersinde işlenen bir konu ile ilgili olarak öğrenciler önerilerini söylüyorlar.Mert : Gerekmedikçe okul ve otobüste cep telefonlarını kullanmamalıyız.Ceyda: Binalar yapılırken duvar içine köpük, cam yünü gibi malzemeler konmalıdır.Gönül : Evimizde radyo ve televizyonun sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız.Öğrencilerin önerileri doğru olduğuna göre derste işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi varlık değildir?  “ Türk Tarih Kurumu”nun oluşturmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre yazılı sınava başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir?  Aşağıda A,B,C ve D merkezleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir.- A merkezinde meridyenler arası uzaklık B merkezindekilere göre daha azdır.- C merkezi alçak enlemlerde yer alırken D merkezi orta enlemlerde yer alır.- D merkezinde paralellerin boyları B merkezinden uzundur.Buna göre, bu merkezlerin Ekvator’dan kutuplara doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?