S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ? sorunun cevabı "Burnu havalarda  geziyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İslam peygamberi Hz Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanır ? I- Ailesininbu konudaçok ısrarlı olmasıII- Askerlik mesleğini sevmesiIII-Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu siyasi durumYukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü sağlanan atıklardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir? Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı ne dere ne ev! Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı.Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan gidiyorlardı.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahmet: Bugün babamla teravih namazı kılmak için camiye gittik. Mahalleden çoğu kişi de oradaydı. Namazı kıldıktan sonra bahçede oturup çay içtik. Babamın bir arkadaşının hastalandığını öğrendik. Ertesi gün onu ziyaret etmeye karar verdik.Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet’in anısında geçen namazın toplumsal faydalarından biri değildir? Sorumluluk duygusu çocuklara aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmaz? 30' un 6 fazlasının 11 fazlası kaçtır ? 9x1Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi  “Selamlaşmanın” faydalarından değildir? (I) Severim hayvanları, hepsini sevmeye, onların da bencileyin tabiatın bir parçası olduklarını sezdirmeye çalışırım. (II) Hayvanları yemekten kaçınanlara bir türlü hak veremiyorum. (III) Bir kuzuya bakarken “Bunu öldürmeye nasıl da kıyıyoruz.” dediğim olur. (IV) Düşüncem ise beni tabiatın yasalarına uymaya götürür. (V) Bazı hayvanların yaşayabilmek için birbirlerini yediklerini görüyoruz.Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?  180 dakika kaç saattit? 9 tane 20 TL‘ nin  1/6‘ i kaç TL’dir ?  Aşağıdaki kurum adlarından hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin bize öğrettikleri arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? 23 sayısının 2 katına 16 ekleyip 24 çıkarırsak yeni sayımız ne olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün çıkarılması, cümlenin anlamında daralmaya yol açmaz? Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?  A:How often  .............. Yiğit ...................... a nap?B: Five times a week Allah’ın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi iç gezegenlere ait değildir? Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Yağmur yağar camlarına dökülür.        Benim yüzümdür çizilen camlarda.        Yalnızlığın sesidir,rüzgar değil,        Gürgen ağaçlarında.     Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu anlatılmaktadır?   Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.(.....)   Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(.....)   Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(.....)   Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(.....)   Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(.....)   Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisinin “tevekkül” anlayışına uygun davrandığı söylenemez? 450 g suda 50 g şekerin tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? "10-12-14-15-16-18-20" Sayı örüntüsünde hangisi kuralı bozmuştur? “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)Verilen bu ayeti dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisinin peygamberimizin uygulamalarından biri olduğu söylenemez? Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir