S:1

Silindire giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir?

Silindire giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hava filtresi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İslam tarihinin ilk mescidi nerede yapılmıştır? Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son katmanında 8 elektron bulunduran bir atom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Hz. Muhammedededesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadarona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? "öğretmenimiz - kontrol - yoklama - etti - ödevimizi"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda hangi sözcüğü kullanmayız? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan değildir? Bir memur ailesi içinde 1930lu, 1940lı yıllarda çocukluğunu İstanbulda geçiren herkesin bana benzer veya yakın bir kitap serüveni yaşamış olduğunu tahmin ederim.Bu cümle ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Osmanlılarda;• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerin hangisi katı maddelere örnek olarak verilemez? Bir çıkarma işleminde fark 731dir. Eksileni 421 azaltırsak, yeni fark kaç olur? İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır... Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allahtan hoşnut olmuşlardır.(Beyyine suresi, 7-8. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin teşvik ettiği davranışlar arasında yer almaz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan ek aldığında yumuşamaz? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.(.....) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir.(.....) Ultrason ve röntgen cihazları eğitim alanında kullanılan teknolojik araçlarıdır.(.....) Atatürk 1881 yılında Selanikte doğdu. Annesi Zübeyde Hanım ,babası Ali Rıza Efendidir.(.....) Saklambaç oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden oyunlardandır(.....) Karşılaştıkları sorunlar insanların buluş ve tasarım yapmalarındaki nedenlerden biridir. Toplum yaşantımızda güzel ahlaklı davranmazsak hangisi yaşanır? Kuran-ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuştur? I - 0,25 = Sıfır tam onda yirmi beş II -3,06 = Üç tam yüzde altıIII -12,005 = On iki tam binde beşOndalık kesirler ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Tanzimat Edebiyatı sanatçıları-nın aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenemez? Başka bir insan ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim için kullanılmayan bir elektrikli araçtır? Ayet: Yiyiniz, içiniz fakat ..................etmeyiniz. Çünkü Allah ..................edenleri sevmez.Ayette boş yerlere gelmesi gereken kelime hangisidir? İslam devletinde ülke yönetim birimlerine ilk olarak hangi halife döneminde ayrıldı? Mr. Burton :You look terrible. - - - -?Jake : A dog chased me on the way home. Candy : - - - - ?Sally : Chinese. And over 1 billion people speak it in the world. Aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece kalın ünlüler bulunmaktadır? Peygamberimize (s.a.v.) ilk ayetler ................................... Mağarasında gönderilmiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Seninle oynamak istiyorum.cümlesinin öznesi nedir? Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir? Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır? Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetleri yürütmek görevi MEBnın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez? Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Cümlede adın yerini tutan sözcüklere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir