S:1

Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kısa sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ........................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık, dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilinçli tüketici olarak haklarımızı aramak için neler yapmalıyız? Toplumsal gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler gibi toplumsal yapının çeşitli ögelerinin birbirini tamamlayabilmesi durumudur.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde en çok etkili olmuştur? Aşağıdaki durumlardan hangisi özkütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Kütlece %30luk 200 gram şekerli su çözeltisine x gram şeker ilave edilirken, çökelme olmadan 3x gramda su buharlaştırılıyor. Oluşan çözeltinin kütlece %50lik şeker çözeltisi olduğu belirleniyor. Buna göre kaç gram şeker ilave edilmiştir? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı egemenliğindeki Cezayir, 1830da aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından işgal edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin noktalama işareti yanlış konulmuştur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir? Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar ve dilsizlerdir. (Enfâl suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi dile getirilmiştir? "Etiketin üzerine adımı................. ." yandaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağır sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Bir sayının üç eksiğinin iki katının bir eksiği ifadesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri birbirine diktir? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir ? Eleştirmenlik zor bir iş. Bazı dergilerde öyle kitap eleştirileri okuyorum ki kitabı okuma­dığım hâlde yazarına haksızlık edildiğini anlıyorum. Yazar yirmi yıl emek vermiş; bir arkadaş çıkıyor, onu yerin dibine batırıyor, olur mu? Adamın dedikodusunu yapar gibi kitap eleştiriyor. Yazarın kitabı ile kişiliğini hâlâ karıştırıyoruz.Bu parçada, sözü edilen eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 96 x 202 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Anıl: Hız ve fiziksel dayanıklılık gerektiren sporlarda başarılı değilim. demiştir.Buna göre, Anıl aşağıdakilerden hangisinde başarılı olamaz? ​Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Yavuz Sultan Selimin İran ve Mısır seferlerini araştı-ran bir tarihçi bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. I dont like horror movies. I - - - -watch them. 10 ve 16. yüzyıllar arasını kapsayan, din yoluyla Arapça ve Farsçadan yeni sözcüklerin dilimize girmeye başladığı döneme Türkçenin tarihii gelişim sürecinde verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? I came late ......... I overslept. Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) İstanbul is the most crowded city of Turkey. (II) It has over 14 million population. (III) My uncle lives in İstanbul with his family. (IV) It was the capital of Ottoman Empire and it is still the most important city of our country now. (V) Every year millions of people visit this great city. İslamiyetin doğduğu sırada Arabistanda en yaygın inanç hangisidir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca en geç kaç gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? I. Mustafa Kemalin savaş yıllarında Maarif Kongresini toplaması eğitime verdiği önemi gösterirI. Millî Mücadele sırasında en şiddetli çarpışmalar Yunanlılara karşı Batı Cephesinde yaşanmıştırII. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusunu Anadoludan tamamen çıkarmıştıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir