Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır.

Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır.Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Söze yer vermemesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Atatürk’ün olayları iyi değerlendirerek, sonuçları önceden tahmin etmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile çok ilgilidir? “Toprağı işleyerek ekme - dikme faaliyetleriyle ürün elde edilmesine - - - - denir.”Cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde Münafıkların özelliklerini saymıştır. Ve şu üç özellik kimde bulunursa onun ikiyüzlü kimseler arasında olacağını ifade etmiştir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin saydığı bu üç özellikten birisi olamaz?  Bakanlar kurulu ne zaman göreve başlar? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün okuduğu okullardan biri değildir?   Farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye - - - -  denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? “Bu yaz her hafta bir hikaye yazdım.” cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyata çıkardıkları ortak kitapla tepkilerini göstermişlerdir. Türk şiirini yeni ufuklara açmayı amaçlamışlar fakat biçim ve özde yenilik getiremedikleri için başarılı olamamışlardır. Topluluk üyelerinden yalnız Ziya Osman Saba topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmaya devam etmiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanıtılan topluluk içinde yer almaz? Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez ? O sırada canhıraş bir çığlık duyuldu yokuştan. Balıkçı Ali’nin sesiydi bu. Ellerindeki balık torbalarını, üzümleri yere atıp koştular. Onlar koşarken Balıkçı Ali’nin motosikleti bayırdan aşağıya gürültüyle yuvarlanıyordu. Selim’le Necip, Balıkçı Ali’yi yerde kıvranırken buldular.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?