S:1

Yol ırmağın kıyısından geçiyordu.
Yol kilometrelerce sürüyordu.
Yol asfalt ve gölgeliydi.

Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi. Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Irmağın kıyısından geçen asfalt ve gölgeli yol kilometrelerce sürüyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi birinci çoğul şahısla çekilmiş fiildir? Arife oyuncak bebeğini tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Buna göre Arife, oyuncak bebeğiyle ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızı kutlama nedenlerimizden biri değildir? keskin kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? 572.965 Sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Mustafa Kemale göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? Magnezyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıuygun olur? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmadır? E. Husserle göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmadasadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıyadüşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgiliönceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, parantezealmaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayıengelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır vebilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.Husserle göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman olan çocuğun adıdır? Çocuklar birbirleriyle oynarken bir tartışma yaşarlarsa ʽʽSeninle konuşmuyorum. deyip birlikteliklerini geçici bir süre durdururlar. Aynı şeyi zaman zaman büyükler de sözlü olarak ya da davranışlarıyla ima ederek yaparlar. Çocukların çocuksu bilinçlerinin derinliklerinde de büyüklerin gelişmiş bilinçlerinin orta yerinde de aslında karşıdakiyle konuşmamanın ona uygulanabilecek en büyük yaptırım olduğu gerçeği vardır. Çünkü konuşmak - - - -Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıda verilenlerden hangisi sesin olumlu etkilerinden biri değildir? Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Selma : ..................Zeynep : it is cold and snowy today. Televizyon kelimesinin ünsüz ve ünlü harflerinin sayısı arasındaki fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir? İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.(Bakara suresi, 177. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir? Kuranda adı 25 defa geçer. Babasız olarak doğmuştur. Bu özelliğiyle Dünyaya gelen ilk ve tek insan ve peygamberdir. Hz. Meryemin oğludur. Kendisine dört kutsal kitaptan üçüncüsü olan İncil indirilmiştir.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (cc) şükür ifadesi değildir? Aşağıda verilen;I. KütleII. KuvvetIII. ZamanIV. HızV. HacimVI. Sıcaklıkbüyüklüklerinden hangileri vektörel büyüklüktür? Yönümüzü en kolay ne ile buluruz? Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alicanı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alicanın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Aşağıdaki aletlerden hangisi ses ile ilgilidir? Vücutta refleks hareketlerini .......................... kontrol eder Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir? İnsanın, Allahın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memurları aşağıdakilerin hangisine mal bildirimi beyanı vermezler? I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir? Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Genelde bir beslenme basamağından diğerine geçişte enerjinin % 90ı kaybolmaktadır. Bir üst basamağa ancak % 10luk bir enerji aktarılmaktadır. Bu durum % 10 yasası olarak tanımlanır. Güneşten 10.000 J enerji alan üretici canlının olduğu bir ekosistemde;I. Birincil tüketiciye 1000 J enerji aktarılmıştır.II. Enerjinin bir kısmı ısı şeklinde ortama verilmiştir.III. Üçüncül tüketici canlıya 100 J enerji aktarılabilir.olaylarından hangileri gerçekleşir? Devletimizin tam ismi nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz? İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınların topladığı noktaya............................denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tartışmanın doğal olması kadar uzlaşamamak da doğaldır. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerin hangisine başvurulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir? Halil : .................................. is it?Yunus Emre : Its 7 oclock. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir