Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Önceden belirlenmiş bir konudafarklı görüşlere sahipkişilerin bir araya gelerek kendigörüşlerini savunurken karşıtarafın zayıf noktalarını aramak
için yaptıkları tartışma türünene ad verilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Önceden belirlenmiş bir konudafarklı görüşlere sahipkişilerin bir araya gelerek kendigörüşlerini savunurken karşıtarafın zayıf noktalarını aramakiçin yaptıkları tartışma türünene ad verilir? sorunun cevabı " Münazara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Frigyalılar krallarına ne denirdi? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Çantamda 12 boya kalemi var, Doruda 7 kalemini bana verdi, kaç kalemim oldu? Aşağıdakilerin hangisinde ulaç kullanılmıştır?  Aşağıda, Sosyal Bilgiler öğretmeninin sorduğu "Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını örneklendirir misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplar belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya yanlış cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Meleklerin özelliklerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Burdur Gölü, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dikkuyruk, kaşıkgaga, yeşilbaş, bahri, saka, florya, kızılgerdan, tepeli toygar bu kuş türlerinden bazıları. Dünyadaki sıcaklık artışı bu hızla devam ederse belli bir süre sonra gölün suları çekilecek. Gölün kuruması hâlinde de kuşların bazıları kendilerine başka bir yaşam alanı arayacak, bazıları da yaşadığı yeri terk edemeden göl sularıyla birlikte toprağa karışacak.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?                                                      İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ne zaman balık avlamaya gidiyor?  1. Sonuç yazma2. Konu belirleme3. Bilgi toplamaAraştırma yapmak isteyen bir öğrenci hangi sırayı takip etmeli?  Yağlar; nötral yağlar (trigliseritler), fosfolipitler ve steroidler şeklinde gruplandırılır.Verilen yağ çeşitleri ile ilgili;I. Canlılar tarafından depolanabilen yağlar nötral yağ-lardır.II. Doğada en çok bulunan yağ asidi steroidlerdir.III. Fosfolipitler tüm hücreler tarafından sentezlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur?E) Bir yılın önemini gidin sınıfta kalmış bir öğrenciye sorun. Bir haftanın önemini gidin haftalık bir gazetenin editörüne sorun. Bir günün önemini gidin gündelikle çalışan bir işçiye sorun. Bir dakikanın önemini gidin uçağını o dakika kaçırmış bir işadamına sorun. Bir saniyenin önemini gidin ölümcül bir kazadan kıl payı kurtulana sorun. Bir mili saniyenin önemini gidin olimpiyatlarda gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan sporcuya sorun.Yukarıdaki alıntı size hangi kavramın önemini vurguluyor?