S:1

Motosikletler ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur?

Motosikletler ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. 1. ( ) Tahta kaşık ve cam şişe işlenmiş maddedir.2. ( ) Boş kabın kütlesine brüt kütle denir.3. ( ) Eklemler üçe ayrılır.4. ( ) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.5. ( ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyen insandan daha fazladır.6. ( ) Her cisim bir maddedir. Ama her madde cisim değildir.7. ( ) Karışımı oluşturan maddeler, özelliklerini kaybeder.8. ( ) Şekerin su içinde eriyip dağılmasına çözünme denir.9. ( ) Dönme dolabın hareketi dairesel harekettir.10. ( ) Duraktan kalkan minibüsün hareketi yavaşlayan harekete örnektir. Osmanlı Devleti' nde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul hangisidir? Mete bugün Aydından İstanbula gidecek.Yukarıdaki cümlede kaç tane özel isim vardır? 6 + 5x3 – 10 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Veli Dayı, litresini 35 Kr den aldığı sütü 29 Kr ye satmıştır. Veli Dayı kaç Kr zarar etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Probleminin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Doğadan elde edilen, bir ürün üretmekte kullanılan, maddelerin işlenmeden önceki doğal durumuna............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir haftada her biri 48 sayfadan oluşan 6 tane hikâye kitabı okudum. Bir haftada kaç sayfa kitap okudum? Müezzinin kamet getirirken söylediği Kadkametis- salah cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bilişim Teknolojileri Sınıfındaki davranışlarımız ile ilgili hangisi doğrudur? Çöller hemen hemen hiç yağmur yağmayan alanlardır. Genellikle sıcak ve çoraktır. Çoğu kayalıktır, sadece birkaçı kumla kaplıdır. Çölde gündüzleri keseli fare gibi birçok canlı yer altına sığınır. Hayvanlar gecele- yin hava daha serin olduğundan beslenmek için dışarı çıkar.Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerinden değildir? 13nin 5 fazlası kaçtır? (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana ..............'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve .............. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç (öfkeli kin) besleyendir.Kevser suresinin Türkçe anlamında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Hz. Muhammede (s.a.v) indirilen ilk ayetler aşağıdaki surelerinhangisinde yer almaktadır? 1- Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.2- En kısa süren ay şubat ayıdır. 28 gün çeker. 4 yılda bir 29 gün çeker.3- Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.4- Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü sonucunda 2 mevsim oluşur.Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Zamanı geldiğinde evrendeki olayların yüce Allahın programladığı şekilde gerçekleşmesine - - - - denir. Başka bir ifade ile - - - - , Allahın önceden bilip takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkma- sına denir.Boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan han- gisinin gelmesi uygun olur? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru bir rölanti devri ayarlaması için motor hangi durumda olmalıdır? Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir? I. Aşınmayı azaltmakII. Sürtünmeyi azaltmakIII. Yakıt tüketimini artırmaYukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? Bir başkası tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan kimsenin, mahkemeden hukuki koruma istemesine ................................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok varlıktan söz edilmemiştir? Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi İlkbahar mevsiminin özelliklerindendir? Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allahın varlığı ve birliğinin konu edildiği .................... gelir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) davar sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde oğlan sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kevin : - - - - I have the bill, please?Waiter : Of course, sir. ................ gidiyorsun ? cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir