S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz? sorunun cevabı "Seçilenlerin sürekli görevde kalması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
cevap ile yanıt sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü ibadetlerden biridir? Kemalin okulu ile evi arasındaki mesafe 2 kilometredir. 600 metre yol giderse geriye kaç metre yolu kalır? Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Sözlükte birine yol göstermek, birini doğru yola ve inanca sevk etmek anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Platon Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür? Aşağıdaki deyimlerin hangisi " çok güzel konuşmak " anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Kuranı açıklamasına örnek değildir? Sadece demirden yapılan raylarda giden ve makinistlerin kullandığı ulaşım aracı aşağıdakilerden hangisidir? Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? 4 yarım elma kaç elma eder? Hangi ışıkta durmalıyız? Sınıftaki öğrenciler arasında benzerlik arttıkça, sınıf içi uyum da o oranda artar.Verilen örnek aşağıdaki bilimsel yöntem aşamalarından hangisine ait olabilir? Kendi dilini bilmeyen başka bir dil öğrenemez. Bu cümleye göre, yabancı dil öğrenmede aşağıdakilerden hangisi daha önceliklidir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü sebep - sonuç anlamı katmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? Denizlerin, karaların iç kesimlerine sokulmasıyla oluşan yer şeklinin adı nedir? İzmir İktisat Kongresinin başkanlığını yapan Kazım Karabekir ... alınan kararlar milli bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak. demiştir.Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Omzunun ağrısı geçtiğinde çoktan akşam olmuştu. cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Mürekkebi buldular. Hiyeroglif (Resim yazısı)'i buldular.Yukarıdaki iki buluşu yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Devlet demek ben demektir. sözü ile mutlakıyet uygulamasını doruğa çıkarmıştır? İki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerinikaybetmeden bir araya gelmesiyle karışım oluşur. Aşağıdakilerden hangisi karışım örneği değildir? Hangi kelime konut kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeden türemiştir? Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için,I. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.II. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır.III. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu daimi üyeleri arasında yer almaz.? Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden biridir? Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Seçilen alanı kopyalamak için hangi kısayol kullanılır? Kuvvetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hasan –7 ile 3 arasındaki tek tam sayıları, Kaya –3 ile 12 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre, Kaya Hasandan kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2/A – 25, 2/B – 32, 2/C – 21Yukarıdaki gibi öğrenci sayıları verilen sınıflarda hangi şubedeki öğrencilerin sayısı en azdır? 8 başlayarak ileri doğru yedişerli sayarsak 6. sırada söylediğimiz sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir