Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
TBMM`nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
TBMM`nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir? sorunun cevabı "Temsil heyeti`nin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? “O, evvel ve âhirdir…” (Hadid suresi, 3. ayet)Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?  Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?  • Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.•   Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.•   Türk dilinin zenginliğini ve güzelliği- ni göstermek, özellikle Araplara bu dili öğretmek amacıyla yazılmıştır.•   Kitap aynı zamanda içeriği bakı- mından döneminin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hak- kında geniş bilgilerde vermektedir.Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal, kamuoyunda tanınmasını sağlayan en önemli askerî başarılarını, aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır? Kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? I. Gezici okullarII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIII.  Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre verilenlerden hangileri mecburi ilköğretim kurumlarındandır? "Beni merakla dinliyor ve not alıyordu." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  “Karpuzları kollarıyla kavramış, gelip geçenlerle selamlaşıyor, bir yandan da kucağındakilerin yerlere saçılmasını engellemeye çalışıyordu.”Yukarıdaki cümlede kaç sözcük çoğul eki almıştır? Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir?