Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir dili bilmek, bu dilin kurallarını öğrenmiş olmak anlamına gelmez. Bir dili konuşamayan bu dildeki yazılı eserleri okuyup anlayamayan kişi için ‘dil bilmiyor denemez. Bir dili bilmek, o dilde çok sayıda sözcük ezberlemek de değildir. Duygu ve düşüncelerini açık seçik belirtemedikten sonra binlerce sözcük ezberlemenin yararı yoktur.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir dili bilmek, bu dilin kurallarını öğrenmiş olmak anlamına gelmez. Bir dili konuşamayan bu dildeki yazılı eserleri okuyup anlayamayan kişi için ‘dil bilmiyor denemez. Bir dili bilmek, o dilde çok sayıda sözcük ezberlemek de değildir. Duygu ve düşüncelerini açık seçik belirtemedikten sonra binlerce sözcük ezberlemenin yararı yoktur.Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Duygu ve düşüncelerimizi anlaşılır bir biçimde anlatabildiğimiz dili biliyoruz demektir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? RTÜK’ün 2013’te yayınladığı “Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Alıştırması” sonuçlarına göre 6-18 yaş arasındaki kişiler bir günde; *58 dakika radyo,*1 saat 32 dakika Kitap, Gazete, Dergi, *2 saat 39 dakika cep telefonu,*1 saat 55 dakika TV,*1 saat 48 dakika internet kullanmaktadır.Buna göre 6-18 yaş grubu için hangisi söylenemez?  Aşağıda Akdeniz Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hayvansal ürünlerden elde edilen bir besindir? Aşağıda zihinden çıkarma işlemine ait stratejiler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı yanlıştır? Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerdenhangisinin yapılması yanlıştır? Karataş Gölü hangi ilimizdedir? İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve duru- munu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Maide suresi, 39. ayet)Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması hangi şarta bağlanmıştır? Sonuna aldığı ekten dolayı, büyük ünlü uyumu buzulmuş sözcük hangisidir?