S:1

Aşağıdakilerden hangisi 1940Toplumcu Gerçekçi Kuşağışairlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 1940Toplumcu Gerçekçi Kuşağışairlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Ahmet Haşim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Batı rüzgârlarının özelliğidir? Su gibi kanumu toprağa kardun Ne sanursın garîbün kanı yok mu Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursun Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu Begüm Dehhâni’ye ölmezden öndin Topuna irmegün imkânı yok muBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Skolastik  zihniyet,  tanrı  merkezli  düşünce  sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrı’dır. Orta Çağ’a hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupa’daki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğu’ndasosyal  yapı  bozulmaya  başlamış  ve  dinî düşünceyi benimseyen  medreseler  kendini  yenileyemediği  için Batı’daki  gelişmeler  takip  edilememiştir.  Böylece  topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Gusül abdestinin alınışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi eşsesli bir kelime değildir? 1- Allah her şeyi işitir.2- Allah bazı şeylere muhtaçtır.3-Allah’ı hiçbir şeye benzemez.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir? ’’ Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. ‘’Yukarıdaki ifade haklarımızdan hangisine karşılık gelmektedir? Mevsim kış ve hava soğuk. Şen gün ışığı, yerini yavaş yavaş akşamın hüzünlü alacasına bırakıyor. Akşam, hep olduğu gibi, kara bir kartal gibi vahşice iniyor yeryüzüne. Hava her zamankinden soğuk. Oradan oraya durmadan koşuşturan, yüzleri toprak kadar yorgun insanlar üşüdüklerinin farkına bile varmıyor telaştan. Ağızlardan koyu ve soğuk bir buğu tabakası yükseliyor havaya, dokunsan kırılacak kadar koyu bir buğu.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Röportaj        araştırmaII. Söylev           hitap sözleriIII. Mülakat        soru-cevapIV. Hatip           eleştirmenNumaralanmış terimlerden han-gisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez? Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur? Bayrağımıza neden saygı gösteririz? Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girmez? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  altı  çizili  kelime  eş  sesli  değildir? Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Kimler oruç tutabilir? Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi fizik alanında çalışma yapmamıştır? I. Deneye dayanma II. Olgusal olmaIII. Akla dayanmaIV. Dünyayı ve insan yaşamını yorumlamaVerilenlerden hangileri felsefeyle bilimin ortak yönleridir? Hava katmanının diğer adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme değildir? “uyuyakalmış” kelimesi hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur ?  “ Osmanlı devleti 18. yüzyılda batıdaki gelişmeleri her alanda yakından izleme gereği duymuştur.”Bu nedenle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözü ile asıl anlatılmak istenen düşünce nedir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? 1.   Üretim2.   Enerji3.   Ekonomi4.   Çevre5.   Doğal kaynaklarAtıkların geri dönüşümünün yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır? Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!”Bu dizeler, aşağıdaki kavramlardan hangisini şiirsellikle dile getirmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? My father - - - - his car now. Aşağıdaki sayılardan hangisi ne negatif ne de pozitif tam sayıdır? Sosyal çevre tarafından etkilenen bireyin davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız.(…….) Sigaranın zarar verdiği organların başında akciğer gelir.(…….) Sigarada bulunan nikotin bağımlılık yapmaz.(……..) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(…….) Buzdolabının kapağını kapatırken çekme kuvveti uygularız.(……..) Kuvvetin yön değiştirme etkisi vardır. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas)Bu dörtlüğün konusu bakımından türü, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir