Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
YarsanaÇağlar sular yarsanaGam çekme deli gönülBulunmaz mı yâr sana
Çünkü Ferhatım dersinŞu dağları yarsanaBu dizelerde aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
YarsanaÇağlar sular yarsanaGam çekme deli gönülBulunmaz mı yâr sanaÇünkü Ferhatım dersinŞu dağları yarsanaBu dizelerde aşağıdakilerdenhangisi yoktur? sorunun cevabı "Aitlik eki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır? Robert :I have called you many times. Where have you been Sarah?Sarah : I’m sorry but - - - - . Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kime dokunsam sensinKimi çağırsa dudaklarım...Başımın tacı, canım efendim.Görünmez çığlıklarımı görenEğilmez başımı öpensin.Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Bir kenarının uzunluğu 10 m olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi, bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 m olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılamayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır.Taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban alanı en fazla kaç metrekaredir? Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Yüksek sesin etkileri olumlu veya olumsuz gruplandığında hangi seçenek dışarıda kalır? Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?  Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.”Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımak için yapılmış taşıttır?