Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisi isimcümlesi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisi isimcümlesi değildir? sorunun cevabı "Küçük kız keyifle meyve suyunu içiyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, iki yıldan kısa aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumların anne, çocuk ve toplum sağlığı  üzerindeki etkilerinden biri değildir? Kaban, eldiven, atkı, bot ve çizme gibi ihtiyaçlarımız varsa; hangi mevsim gelmiştir? öğretmenimiz - kontrol - yoklama - etti - ödevimiziYukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda hangi sözcüğü kullanmayız? Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılması zorunlu olan işlerin yapılmasını sağlamak için verilmiş yetkilerin kullanılma zorunluluğuna ne ad verilir? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? A: ………… is the hospital?B: It’s on the left.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan kelime hangisi olmalıdır? ‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır? 23 Nisan 1920’de göreve başlayan I. T.B.M.M’nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?   Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur? Ailesi ve kendi isteğiyle Peygamberimize hizmette bulunmak için gönüllü olan sahabi kimdir?