S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? sorunun cevabı "Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz? 1. Tükettiğimiz besinler taze ve doğal olmalı.2. Tükettiğimiz ürünlerde katkı maddesi bulunmamalı.3. Her çeşit besinden yeterince tüketilmeliYukarıda besinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Itri, Dede Efendi, Tanburî Cemil Bey gibi isimler aşağıdaki alanlardan hangisi ile tanınmışlardır? Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar, hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi radyo ve telsizi icat etmiştir? Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bir hava olayı değildir? Kardeşim de ele avuca sığmıyor.Yukarıdaki tümcede çocuğun hangi özelliği söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide aranacak özelliklerden birisi değildir? Mustafa Kemal Atatürkün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır (Rahman suresi, 26.ayet)Allahın izni olmadan hiç bir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar yazılmıştır...(Al-i İmran suresi, 145. ayet)Bu ayetlerdeki ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aycanın musluğu açarken uyguladığı hareket türü hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? • Ülkemizde en yıkıcı depremlerin görüldüğükuşaktır.• Saros Körfezinden başlayarak Vartoya kadar uzanır.• İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu,Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum ve Erzincan illeri bu kuşak üzerinde yer alır.Yukarıda verilen bilgiler ülkemizdeki hangi deprem kuşağına aittir? Kıyamet günü insanların tekrar dirildikten sonra mahşer yerinde toplanması olayına ne ad verilir? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır? I. MeraklıII. ŞüpheciIII. KararlıYukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bilim insanında olması gereken özelliklerdendir? Asagidaki iklim tiplerinden hangisinde buharlasma ve nem digerlerine göre azdir? (–6) · [(+2) – (–1)] =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte verilen sözcüklerin hepsinin sesteşi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır? "Herkes vardı, ancak birkaçını tanıyabildim." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin türü nedir? Dünyamızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur? Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır.Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? Meslek seçiminden önce kendimize sormamızgereken ilk soru, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Tanesi 15 lira olan top ile toptan 8 lira fazla olan tenis raketi aldım. Satıcıya 50 lira verdim.Acaba satıcı bana kaç lira geri verecek? XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen seyyahlar, gördüklerini şu şekilde anlatmıştır: ... Adalet ve hukuk yoluyla toplum düzenini sağlayan Türkler, Hıristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederler. Belli başlı kadıların masalarında İncil ve Tevrat birlikte bulunur. Hıristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirler.Seyyahın anlatımından hareketle, Osmanlı toplumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? 5 onluk 8 birlikten oluşan bir sayı ile 3 onluk 7 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı merkeze ait bilgilerverilmiştir• I. ve II. merkezlerin Kuzey Kutup Noktasına kuş uçuşuuzaklıkları eşittir.• III. ve IV. merkezlerin başlangıç meridyenine uzaklıklarıeşitttir.• I. ve III. merkezlerde 21 Mart tarihinde güneş aynıanda doğmaktadır.Bilgilere bakıldığında bu merkezler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenemez? Sanayi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kimlik kartımızı kaybettiğimizde yenisini hangi kurumdan alırız? Nasıl olur da terbiye işinden bütün millet sorumlu kılınabilir? itirazında bulunanlar var. Buna cevap vermek için bir misal vereyim: Sabahları tramvaya, vapura, otobüse ve dolmuşa binerken hepimizin gördüğü izdiham manzaraları içinde okul çocuklarıyla büyük adamlar arasındaki münasebete bir bakalım. Küçük bir çocuk, kendisini itip kakan hatta mini mini ayaklarına basıp geçerek taşıta atlayan ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, hatta dedelerini görürse kendisinden büyüklere muhabbet ve hürmet besleyebilir mi?Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bütçe yaparken dikkat edilmesi gereken bir husus yanlış verilmiştir? You - - - - eat if you - - - - in a library. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslümandan biri değildir? Sözlükte çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak gibi anlamlara gelir. Yüce Allaha (c.c.) yalvarmak ve Ondan birtakım isteklerde bulunmaktır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? D) Zekât Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir